cerkiew.pl

Pomóż ocalić od zapomnienia

Ks. Piotr Hanczaruk, 07 marca 2018

Pomóż ocalić od zapomnienia - zbiórka na renowację pięknych starych przedmiotów w cerkwi w Jacznie:

zrzutka.pl/z/cerkiewjacznorenowacja

Niewielka wspólnota prawosławna w północno-wschodniej Polsce, zwraca się o pomoc w renowacji pięknych starych przedmiotów, które znajdują się w Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie.
 


Staramy się nieustannie dbać o cerkiew wybudowaną rękami naszych poprzedników. Dlatego też ośmielamy się zwrócić do WAS z gorącą prośbą o to, by zachować w należytym stanie stare przedmioty, które zostały przekazane cerkwi właśnie przez minione pokolenia. Mimo, iż niekiedy koszta odnowienia tych przedmiotów są duże, to chcemy poddać je oczyszczeniu i zabezpieczeniu, by przypominały wszystkim odwiedzającym o tej ofierze, która nie poszła w zapomnienie. „Namodlone" stare przedmioty niech służą wszystkim wiernym jak najdłużej!
 


Parafia Prawosławna Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie jest aktualnie małą wspólnotą - liczącą 155 wiernych. Jednak może poszczycić się wielowiekową tradycją. Pierwsza kaplica prawosławna w Jacznie istniała już na początku XVI wieku. W 1846 roku we wsi wzniesiono drewnianą cerkiew parafialną pod wezwaniem św. Proroka Eliasza. Świątynia spłonęła 14 listopada 1985 roku, wraz z całym wyposażeniem. Po tych tragicznych wydarzeniach wierni parafii na tym samym miejscu odbudowali świątynię i 2 sierpnia 1993 roku dokonano jej poświęcenia.

Ciąży na nas wielka odpowiedzialność za przekazanie dziedzictwa przodków następnym pokoleniom. Stanowimy więc część łańcucha pokoleń i zobowiązani jesteśmy do wdzięczności tym, którzy byli przed nami. Mamy też świadomość odpowiedzialności za to, by przyszłe pokolenia również posiadały najcenniejszy dar, jakim jest wiara.

Dlatego też zwracamy się do Was z ogromną prośbą o wsparcie naszej inicjatywy. Ofiary można wnosić drogą internetową poprzez stronę https://zrzutka.pl/z/cerkiewjacznorenowacja lub na wskazany poniżej numer konta bankowego, jak i osobiście, nie zapominając przy tym o pozostawieniu informacji z imionami ofiarodawców i ich bliskich, których będziemy wspominać w modlitwach przed cudotwórczą Jaczniańską Ikoną Matki Boskiej.

Renowację poszczególnych przedmiotów będziemy relacjonować na naszym fanpage:
www.facebook.com/CerkiewJaczno
i na kanale YouTube:
www.youtube.com/BlizejCerkwi

Zapraszamy również do tego, by odwiedzać naszą świątynię, w której znajduje się cudotwórcza Jaczniańska Ikona Matki Bożej. Pod poniższym linkiem można obejrzeć film dotyczący tej ikony.

Liczymy na Wasze dobre serce i głęboko wierzymy, że właśnie dzięki Waszej pomocy uda nam się poddać renowacji wymienione przedmioty.
 
Za wszelkie ofiary serdeczne Spasi Hospodi, Bóg Zapłać!

Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie
16-200 Dąbrowa Białostocka
Jaczno 20
Proboszcz: Ks. Piotr Hanczaruk
telefon: 85 712 81 81
kom: 660 661 234
Konto bankowe: 03 8093 0000 0032 5187 2000 0010
Email: parafiajaczno@gmail.com

Poniżej prezentujemy listę przedmiotów, które muszą zostać poddane renowacji:
1. Ewangelia duża (czyszczenie, złocenie, okład materiał) 600zł
2. Ewangelia mała (czyszczenie, złocenie, okład materiał) 300zł
3. Krzyż do noszenia na procesję (czyszczenie, lakierowanie, nowe ikony) 2szt. x 250zł
4. Darochranitielnica w Siderce (czyszczenie, lakierowanie) 200zł
5. Czasza i diskos (czyszczenie, posrebrzanie) 500zł
6. Podświeczniki (czyszczenie, lakierowanie) 3szt. x 150zł
7. Ikona do noszenia na procesji (czyszczenie, lakierowanie, nowe ikony) 2szt. x 250zł
8. Czasza i diskos (czyszczenie, złocenie góry) 300zł
9. Krzyż naprestolny (duży czyszczenie, złocenie) 450zł
10. Swiecznik na trzy świece (czyszczenie, lakierowanie) 100zł
11. Łampadka i ramię w ikonostasie (czyszczenie, lakierowanie) 2szt. x 250zł
12. Chorągwie metalowe do noszenia (czyszczenie, lakierowanie) 2szt. x 400zł
13. Mały świecznik (czyszczenie, lakierowanie) 2szt. x 250zł
14. Świecznik (czyszczenie, lakierowanie) 2szt. x 300zł
15. Duży świecznik (czyszczenie, lakierowanie) 2szt. x 600zł
16. Łampadka i ramię kioty boczne (czyszczenie, lakierowanie) 2szt. x 100zł
17. Łampadki (czyszczenie, lakierowanie) 2szt. x 50zł
18. Panichidnik w Jacznie (czyszczenie, lakierowanie) 350zł
19. Panichidnik w Siderce (czyszczenie, lakierowanie) 200zł
20. Kadzidła (czyszczenie) 3szt. x 100zł
      SUMA za 33 sztuki 8650 złotych

W ubiegłym roku udało się nam zebrać fundusze i wyremontować przeciekającą główną kopułę naszej cerkwi. Zaś tym roku planujemy wykonać częściowy remont elewacji.