cerkiew.pl

Bieżeństwo a diecezja chełmska w języku angielskim

Stefan Dmitruk, 01 marca 2018

W końcu lutego 2018 r. ukazała się anglojęzyczna wersja tekstu „Prawosławna diecezja chełmska w latach 1915 – 1918 na łamach ” [wersja angielska: Chełm Orthodox Diocese as Mentioned in the Gazeta Ludowa. Tygodnik Ilustrowany Weekly from 1915 to 1918]. Opracowanie wydrukowano na łamach „Studiów z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” za 2017 r. Naukowy, prestiżowy, periodyk jest wydawany przez Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.

Więcej o treści publikacji, czasopiśmie i autorze można przeczytać na łamach serwisu cerkiew.pl TUTAJ. Należy dodać, że tekst w języku angielskim umiędzynarodawia zagadnienie dotyczące skutków uchodźctwa ludności cywilnej 1915 r. z terenu diecezji chełmskiej, a także uzupełnia stan badań nad dziejami Cerkwi Prawosławnej na ziemiach polskich w okresie I wojny światowej. Prezentowana analiza poszerza krąg potencjalnych odbiorców naukowego problemu.

„Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” znajdują się na części wykazu czasopism naukowych C Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także są w naukowych indeksach międzynarodowych.

Pełny tekst w wersji elektronicznej (język angielski tekstu; format pdf.) można pobrać TUTAJ.
 



Stefan Dmitruk, Chełm Orthodox Diocese as Mentioned in the Gazeta Ludowa. Tygodnik Ilustrowany Weekly from 1915 to 1918, „Studies into the History of Russia and Central-Eastern Europe”, vol. 52, no 2, Warszawa 2017.