Cerkiew.pl
cerkiew.pl

Warszawska premiera albumu o Prawosławiu w Bułgarii

Jarosław Charkiewicz, 20 lutego 2018

16 lutego w siedzibie Ambasady Bułgarii w Warszawie odbyła się stołeczna premiera albumu „Kolory Prawosławia. Bułgaria”. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Ambasador Bułgarii w Polsce Emil Savov Yalnazov i Konsul Honorowy Republiki Bułgarii w Białymstoku Witold Karczewski. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski. Premierze towarzyszyła multimedialna prezentacja albumu. Poprzedziło ją poświęcenie Ambasady Bułgarii w Polsce przez Jego Eminencję metropolitę Sawę.

Poza zwierzchnikiem Cerkwi prawosławnej w Polsce, na premierę albumu przybyli m.in. ambasadorowie Cypru – Petros Kestoras, Mołdawii – Iurie Bodrug i Słowenii – Robert Kremelj, przedstawiciele placówek dyplomatycznego w naszym kraju Republiki Białoruś i Ukrainy, pracownicy Ambasady Bułgarii i zaprzyjaźnieni z nią przedsiębiorcy. Organizatorom premiery towarzyszyły małżonki.

Spotkanie otworzył ambasador Emil Yalnazov, który, powitawszy gości przybliżył zebranym inicjatywę powstania albumu. Temat ten kontynuował w swym wystąpieniu konsul Witold Karczewski, główny inicjator powstania albumu poświęconego Prawosławiu w Bułgarii. Obaj podkreślali duże znaczenie inicjatywy wydawniczej, która jest dobrym przykładem aktywizacji kontaktów między Polską i Bułgarią oraz między Cerkwiami prawosławnymi w tych krajach. Zwracali uwagę, że prezentowany album przybliża piękno bułgarskiego Prawosławia nie tylko mieszkańcom Polski, ale i samym Bułgarom. Dziękowali też wszystkim osobom zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia.

Następnie słowo zabrał ks. Jarosław Jóźwik – proboszcz parafii w Topilcu, który przybył do Warszawy z parafialnym zespołem „ZaTopieni w historii”. Zespół ten wykonał kilka pieśni ludowych w różnych językach, zaś ks. Jóźwik przeprowadził rozmowę z głównymi osobami zaangażowanymi w realizację albumu: Jarosławem Charkiewiczem – sekretarzem redakcji Wydawnictwa Warszawskiej Metropolii Prawosławnej i Aleksandrem Wasylukiem – prezesem stowarzyszenia OrthNet. W luźnej formie opowiadali oni o kulisach tej inicjatywy, której realizacja nie byłaby możliwa bez pomocy ze strony wielu osób i instytucji (z Polski i Bułgarii), z konsulem Karczewskim na czele. Mówili m.in. o konkursie fotograficznym na temat Prawosławia w Bułgarii oraz własnym wyjeździe studyjnym do tego kraju w celu rozstrzygnięcia konkursu, nawiązania kontaktów z bułgarskimi fotografikami i uzupełniania zdjęć do albumu. Na zakończenie Jarosław Charkiewicz podzielił się z zebranymi informacją, że kolejną Cerkwią prawosławną, która zostanie zaprezentowana w cyklu „Kolory Prawosławia” będzie Cypryjska Cerkiew Prawosławna.

Na zakończenie głos zabrał metropolita Sawa. W swym słowie podsumował on spotkanie, wyrażając radość z aktywizacji stosunków międzyprawosławnych i międzypaństwowych pomiędzy Polską i Bułgarią. Dziękował twórcom albumu i fotografikom, które zdjęcia zostały w nim zamieszczone. Wyrażał nadzieję, że przedstawianie różnorodności i wielobarwności Prawosławia w równych zakątkach na świecie w postaci albumów będzie w dalszym ciągu kontynuowane dla wspólnego pożytku Cerkwi, państw i narodów.

Seria albumów pod ogólną nazwą „Kolory Prawosławia” została zainicjowana przez Warszawską Metropolię Prawosławną w 2011 roku. Poświęcona jest ona Prawosławiu w różnych częściach świata. Do tej pory ukazały się albumy fotograficzne poświęcone Polsce, Rosji, Serbii, Gruzji, Rumunii i Bułgarii. Fotograficzna część liczącego blisko 200 stron albumu poświęconego Prawosławiu w Bułgarii ukazuje ponad 150 zdjęć wykonanych przez 27 fotografików. Znalazły się w nim fotografie osiągnięć architektury sakralnej, wnętrz bułgarskich cerkwi, bułgarskich krajobrazów, ludzi i sytuacji, w których zostali oni sfotografowani, życia liturgicznego i sakramentalnego bułgarskiego Prawosławia, w tym te ważniejsze i mniej ważne wydarzenia związane z życiem Cerkwi prawosławnej w Bułgarii. Część fotograficzną albumu poprzedzają: „Słowo wstępne” metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy oraz „Wprowadzenie” pióra znanego polskiego slawisty prof. Aleksandra Naumowa. Album zawiera równoległe cztery wersje językowe: polską, bułgarską, angielską i rosyjską, co sprawia, że ma on szanse znaleźć swoich odbiorców praktycznie na całym świecie. Album ukazał się w grudniu 2017 r. nakładem Wydawnictwa Warszawskiej Metropolii Prawosławnej we współpracy z serwisem www.orthphoto.net.

W najbliższych miesiącach planowane są jeszcze dwa spotkania promujące album: w Lublinie i Sofii.

tekst i zdjęcia: Jarosław Charkiewicz

za: orthodox.pl