cerkiew.pl

I spotkanie terenowe BMP Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej: Buczyna

ks. Marek Kiślak, 13 lutego 2018

W niedzielę 11 lutego odbyło się pierwsze terenowe spotkanie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej. Spotkanie miało miejsce w Parafii św. Dymitra w Buczynie.

Zarząd Bractwa przedstawił prezentację o bractwie, jego historii, zadaniach i planach na przyszłość. Obecny ks. Mariusz Kiślak w słowach skierowanych do zebranych podjął próbę zwrócenia uwagi na duchową stronę aktywności w Bractwie Młodzieży Prawosławnej.

Zarząd diecezjalnego BMP na czele z Eliaszem Hunczakiem wręczając ks. Jerzemu Omelianiukowi ikonę, podziękował za lata ofiarnej i twórczej pracy na rzecz młodzieży.

Na zaproszenie odpowiedziało kilkanaście osób, które wyraziły chęć zacieśniania współpracy. Podczas spotkania wybrano osoby, które z ramienia parafii będą utrzymywały stałą współpracę z zarządem bractwa. Spotkanie przebiegło w miłej i konstruktywnej atmosferze. Było dobrą okazją do poszerzenia kontaktów wśród prawosławnej młodzieży.

Zarząd BMP pragnie serdecznie podziękować ks. Jerzemu Omelianiukowi za zorganizowanie spotkania, a młodzieży za przyjęcie zaproszenia.

Zamiarem zarządu diecezjalnego bractwa jest odwiedzenie wszystkich parafii w diecezji celem zbudowania jak największej siatki społecznej zaangażowanej w działalność BMP.

Fot: autor