cerkiew.pl

Akcja „Wspólne dzieło”. Parafia w Orzyszu

ks. Jarosław Kupryjaniuk i ks. Włodzimierz Misijuk, 18 stycznia 2018

W tym roku ponownie przeprowadzona zostanie akcja „Wspólne dzieło”. Przez cały ubiegły rok towarzyszyły nam rocznicowe wspomnienia tragicznej w skutkach „Akcji Wisła”. W różnych miejscach i w różnych terminach odbywały się liczne wystawy, prezentacje, pojawiały się również okolicznościowe publikacje. Od wysiedlenia ponad stu tysięcy Łemków i Ukraińców z terenów Polski południowo-wschodniej na jej ziemie zachodnie i północne, minęło już 70 lat. Większości z nas przypominają o tym jedynie tego rodzaju okazjonalne wspomnienia i modlitwy. Jednak są pośród nas ludzie, którzy pamiętają o tej tragedii na co dzień.

Mała prawosławna wspólnota w Orzyszu znalazła się w szczególnie trudnej sytuacji. Obecnie liczy zaledwie kilkunastu wiernych. W tym roku cała parafialna rodzina cieszyła się z pierwszego od dwudziestu lat chrztu małego dziecka.

Cerkiew urządzona jest na parterze piętrowego budynku. Na piętrze, nad świątynią znajduje się mieszkanie, które niegdyś służyło protestanckiemu pastorowi i jego rodzinie. Swego czasu pozostawało w zarządzie mienia komunalnego, a obecnie, wraz z okalającą budynek działką jest ono własnością prywatną jego mieszkańców. Budynek wymaga pilnego remontu kominów, dachu, sufitów i podłogi, jednak współwłaściciele wystawili na sprzedaż mieszkanie wraz z działką.

Najlepszym dla parafii rozwiązaniem byłoby wykupienie tego mieszkania. Umożliwiłoby to rozpoczęcie najbardziej pilnych, niezbędnych prac remontowych i uporządkowanie bardzo zaniedbanej działki, której wygląd źle świadczy pośrednio o parafianach cerkwi w Orzyszu. Wykupienie tej działki umożliwiłoby wyjście na zewnątrz i obejście świątyni liturgicznym „krestnym chodom”.

Garstka parafian, mimo najszczerszych chęci, nie jest w stanie wykupić mieszkania z działką. Jeszcze większe środki są potrzebne na przeprowadzenie remontu świątyni. Przodkowie obecnych parafian przetrwali tragedię „Akcji Wisła”. Przekazali swym dzieciom skarb wiary prawosławnej. Zebrane pieniądze mogą pomóc ich potomkom przetrwać tę kryzysową sytuację. Nową, ożywioną remontem obecnością będą mogli dalej nieść świadectwo nie tylko o wierze swych przodków, ale również miłości, solidarności i ofiarności i prawosławnych chrześcijan całej Cerkwi w Polsce.

Podobnie jak w ubiegłych latach „Wspólne dzieło” zostanie przeprowadzona w czasie, gdy duchowni odwiedzają domy parafian z modlitwą i wodą święconą. Kapłani pozostawią informator z przekazem pocztowym „Wspólnego dzieła”. Wystarczy w odpowiednim miejscu wpisać kwotę ofiary, na odwrocie podać imiona ofiarodawców i dokonać wpłaty. Ostateczny wynik tegorocznego „Wspólnego dzieła” zostanie ogłoszony 18 lutego 2018 roku w Niedzielę Przebaczenia Win, gdy na proskomidii dziękczynnej Boskiej Liturgii w monasterze w Wojnowie oraz w cerkwiach w Orzyszu i Mrągowie będą odczytywane imiona wszystkich ofiarodawców – „błogosławionych fundatorów i dobroczyńców” cerkwi w Orzyszu.
 
Nr konta bankowego:
Parafia Przemienienia Pańskiego w Mrągowie, ul. Roosevelta 3, 11-700 Mrągowo, BS Mikołajki, Filia Nr 1 w Mrągowie, nr konta: 31 9350 0001 0215 0329 5002 0106