cerkiew.pl

Podsumowanie Charytatywnego Koncertu Muzyki Cerkiewnej w Warszawie

Muzyka.cerkiew.pl, 11 stycznia 2018

Szanowni Państwo oraz Drodzy Darczyńcy

Redakcja serwisu Muzyka.cerkiew.pl wraz ze Stowarzyszeniem OrthNet informują, że z dniem 15 stycznia 2018 r. zakończyła akcję charytatywną na rzecz prawosławnych domów opieki i hospicjum.

W ramach akcji, 29 października 2017 r. zorganizowaliśmy biletowany koncert, podczas którego wystąpiły chóry z Warszawy i Białegostoku. Koncertowi towarzyszył kiermasz charytatywny przedmiotów otrzymanych od klasztorów, parafii, chórów, wydawnictw oraz prywatnych darczyńców. Ponadto inicjatywa została wsparta przez sponsorów, tj. Fundację Dialog Narodów, Stowarzyszenie Bractwo św.św. Cyryla i Metodego, Stowarzyszenie "Wierni Tradycji Pokoleń", Teatr Kamienica, Panią Aleksandrę Karpiuk, Pana Eugeniusza Tarasiuka, Pana Aleksandra Karpiuka. W promocji wydarzenia wsparli nas: RMF Classic, Informator Stolicy, SuperExpress, TVP Warszawa, a patronami medialnymi byli: TVP Kultura, Radio Orthodoxia, Orthdox.fm, Cerkiew.pl.

Środki pieniężne zebrane podczas trwania inicjatywy w ilości 11 000 zł zostały przeznaczone na sprzęt medyczny i rehabilitacyjny dla:
• Hospicjum Domowego pw. Proroka Eliasza w Nowej Woli
• Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Gorlickiej w Gładyszowie
• Prawosławnego Domu Opieki Społecznej "Betania" w Stanisławowie

Z głębi serca dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w organizację naszego koncertu charytatywnego oraz wspierali nas finansowo, rzeczowo i osobowo. Szczególne podziękowania kierujemy również do Dyrekcji i pracowników Teatru Kamienica, za dobrą współpracę, życzliwość i przychylność naszej inicjatywie.

Z wyrazami szacunku,
Redakcja serwisu Muzyka.cerkiew.pl


fot. Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza