cerkiew.pl

Remont cerkwi w Ząbkowicach Śląskich

Krzysztof Goszczyński , 21 grudnia 2017

W 2017 r. zakończono pierwszy etap prac restauratorskich cerkwi pw. św. Jerzego Zwycięzcy w Ząbkowicach Śląskich (Diecezja Wrocławsko-Szczecińska).

Dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczęto prace zabezpieczające świątynię. Wzmocniono przede wszystkim mury, wykonano systemy odwodnień i izolacji. Odbudowano ogromne ubytki w murach powstałe na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Powyższe prace miały również na celu przygotowanie i wzmocnienie na tyle murów, ażeby mogły dźwignąć ciężar dachu, który będzie odbudowywany, jako kolejny etap remontu.

Ząbkowicka świątynia pochodzi z początku XIV w., na ścianach której znajdują się freski: św. Jerzego Zwycięzcy oraz gotyckie freski pasyjne z tego okresu.

Fot. Archiwum Parafii