cerkiew.pl

Co znaczą święta Bożego Narodzenia? – metropolita Paweł (Saliba)

tłum. Dominika Kovačević, 17 grudnia 2017

 Przedstawiamy Państwu tekst jednego z libańskich biskupów, metropolita Pawła (Saliby) o prawdziwej treści świąt Bożego Narodzenia, do których się przygotowujemy.

Dla niektórych święta Bożego Narodzenia stały się czasem komercjalizacji i chciwości. Dla innych to tylko czas odwiedzin rodziny i znajomych, wymiany życzeń i prezentów oraz delektowania się obfitym posiłkiem. Ale, jakie jest prawdziwe znaczenie świąt Bożego Narodzenia?
Cztery kluczowe słowa dadzą nam odpowiedź.


1. RADOŚCIĄ
Po pierwsze, święta Bożego Narodzenia oznaczają „radość”. Aniołowie ogłosili pasterzom: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. (Łk 2, 10)

Święta Bożego Narodzenia są radością, o której świat nic nie wie. Biblia mówi: radość niewymowna i pełna chwały. (1 P 1, 8)


2. NADZIEJĄ
Po drugie, święta Bożego Narodzenia oznaczają „nadzieję”. Celem Wcielenia było nieść nadzieję wszystkim ludziom w rozpaczy. Przez grzech naszych praojców cała ludzkość zanurzyła się w bagnie grzechu i rozpaczy. W liście do Rzymian (8, 24) apostoł Paweł pisze: Albowiem zostaliśmy zbawieni przez nadzieję. Lecz nadzieja, która jest widzianą, nie jest nadzieją, bo jak człowiek może mieć nadzieję na to, co już widzi? Jeżeli jednak mamy nadzieję na coś, czego nie widzimy, to zaiste, cierpliwie na to czekamy.

Ta nadzieja podtrzymuje wierzącego w tym życiu i pociesza go nad grobem. Dzięki pierwszemu przyjściu Chrystusa mamy nadzieję na przebaczenie grzechów i pojednanie z Bogiem.


3. POKOJEM
Święta Bożego Narodzenia oznaczają „pokój”. Anioł zawołał: Pokój i dobra wola ludziom. (Łk 2, 14)
Pokój pomiędzy ludźmi w tym, Który ma upodobanie.

Jezus mówi: Pokój Mój zostawiam wam, pokój Mój wam daję. Nie taki, jak daje świat, Ja wam daję. Niech wasze serca nie będą zmartwione, ani zlęknione. (J 14, 27)

Ludzie tego świata marzą o pokoju i spiskują, by go osiągnąć. Ale jedynym prawdziwym pokojem jest ten, który jest w sercu chrześcijanina, i znajduje się on tam poprzez obecność Księcia Pokoju – Chrystusa świąt Bożego Narodzenia.


4. ZBAWIENIEM
Wreszcie, święta Bożego Narodzenia oznaczają „Zbawienie”. Jezus przyszedł po to, by się narodzić i umrzeć za grzechy tego świata.

W Łk 19, 10 Jezus głosi: Syn Człowieczy przyszedł po to, by odnaleźć i uratować to, co zostało zgubione.

Z kolei w liście do Hebrajczyków (10, 5) święty Paweł napisał: Ofiary i daru nie zechciałeś, lecz ciało, któreś przygotował dla Mnie.

Betlejemski żłób nigdy nie może być oddzielony od Krzyża Golgoty. Zbawienie człowieka zostało zaplanowane przed założeniem świata, a zostało spełnione i wykonane poprzez Narodziny, Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa Zbawiciela. Tylko wierni wiedzą o tym Zbawieniu, jest to coś na wyłączność dla tych, którzy słuchają Jezusa, wierzą w Niego i Jego wykonane dzieło na Krzyżu. Dla wierzącego święta Bożego Narodzenia oznaczają radość, nadzieję, pokój i zbawienie.
Adekwatne są tu słowa św. Piotra (Dz 4, 12): nie ma zbawienia w żadnym innym; nie ma innego imienia wśród ludzi pod niebem, w którym moglibyśmy być zbawieni.


Jeszcze raz w Bożonarodzeniową Noc niebiosa otworzą się, a aniołowie jeszcze raz będą głosić swoją dobrą nowinę dla każdego z nas. Cóż wtedy zaofiarujemy Chrystusowi? Niech to będzie skruszone serce przepełnione miłością do bliźniego, serce pełne ciepła i miłości, do którego wówczas Dziecię Chrystus będzie mogło wejść i wypełnić nasze istnienie Swą Światłością i Boskością. Tak żebyśmy się stali „współpracownikami” Jego Królestwa sprawiedliwości, pokoju i miłości.

W tę nadchodzącą Noc uklęknijmy przed Jego żłóbkiem. Zapłaczmy przy Jego krzyżu. Rozradujmy się u Jego pustego grobu. Poczekajmy na spełnienie obietnicy Jego powrotu. Wtedy będzie to prawdziwa opowieść świąt Bożego Narodzenia.