cerkiew.pl

Święcenia ks. Michała Doroszkiewicza

Marcin Bielawski, 12 grudnia 2017

Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje (Łk 9, 23).

W 26. Niedzielę po Pięćdziesiątnicy, 3 grudnia 2017 roku, w katedrze w Lublinie była sprawowana Boska Liturgia, której przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Abel, arcybiskup diecezji lubelsko-chełmskiej, w asyście duchowieństwa z Lublina, archimandryty Nikodema (Syłko) z Charkowa (Ukraina) i ks. mitrata Bazylego Litwiniuka wraz z protodiakonem Mirosławem Demczukiem z Siemiatycz, a także diakonem Łukaszem Ignatowiczem z parafii św. Dymitra z Hajnówki.

Po hymnie do Bogurodzicy (Dostojno jest’) odbyły się święcenia diakońskie lektora Michała Doroszkiewicza. Podczas ceremonii liturgicznej śpiewał chór katedralny pod dyrekcją lektora Andrzeja Boubleja. Na koniec nabożeństwa hierarcha zwrócił się ze słowami do nowego diakona i jego matuszki. Jego Ekscelencja podkreślił znaczenie kapłaństwa w Kościele prawosławnym i życzył diakonowi Michałowi i matuszce Walentynie pomocy Bożej na każdy dzień ich życia. Nowo wyświęcony diakon w ramach praktyki duszpasterskiej sprawował codziennie Boską Liturgię przez cały tydzień w soborze w Hajnówce.

Dnia 10 grudnia 2017 roku, w niedzielę, w cerkwi pod wezwaniem św.św. Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej Boską Liturgię celebrował Jego Ekscelencja arcybiskup Abel wraz z duchowieństwem parafialnym, rezydentem ks. mitratem Wincentym Pugacewiczem, protodiakonem katedralnym z Lublina ks. Markiem Waszczukiem, protodiakonem Mirosławem Demczukiem, a także diakonem Łukaszem Ignatowiczem. Nabożeństwu towarzyszył śpiew chóru parafialnego pod przewodnictwem lektora Adriana Pawłowskiego.

W trakcie Boskiej Liturgii arcypasterz zwrócił się z homilią do wiernych, w której zauważył, że dzisiejsza niedziela dla nowo wyświęconego kapłana jest niczym święto Pięćdziesiątnicy.

Na koniec nabożeństwa hierarcha skierował słowa wdzięczności rodzinie ojca Michała i podziękował im z głębi serca za wychowanie syna w duchu wiary prawosławnej. Podczas chirotonii kapłańskiej cerkiew była wypełniona wiernymi. Nie zabrakło także modlitewnego wsparcia parafian z Nosowa, gdzie nowo wyświęcony kapłan będzie duszpasterzem, rodziny diakona Michała i rodziny jego matuszki Walentyny oraz kolegów z seminarium.

Młodemu kapłanowi i jego matuszce Mnogaja i błagaja leta!

Fot. Władysław Szołucha, Andrzej Bojko