cerkiew.pl

Konferencja Dekanatu Gdańskiego

ks. Rodion Kondraciuk, 09 grudnia 2017

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Jakuba, Arcybiskupa Białostocko-Gdańskiego w dniu 6 grudnia odbyły się rekolekcje i konferencja duchowieństwa Dekanatu Gdańskiego. Jest to dzień, kiedy gdańska cerkiew obchodzi pamięć swojego patrona – św. Mikołaja Cudotwórcy (wg nowego stylu).

Boska Liturgia rozpoczęła się od spowiedzi kapłanów, a następnie dużej ilości wiernych. Słowo w czasie Liturgii wygłosił o. Marek Antonowicz – proboszcz parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Elblągu i św. Onufrego wielkiego w Pasłęku. Zwrócił on szczególną uwagę na tragiczne w skutkach zniszczenie prawdziwego obrazu św. Mikołaja Cudotwórcy w dzisiejszym świecie. To na nas spoczywa obowiązek, by przekazać naszym bliskim, dzieciom, a także całemu światu poprzez własne życie wzór chrześcijańskich cnót, jakimi się wyróżniał prawdziwy św. Mikołaj.

Po zakończonej Liturgii rozpoczęła się konferencja duchowieństwa pod przewodnictwem o. Dariusza Jóźwika – proboszcza parafii w Gdańsku i Dziekana Dekanatu Gdańskiego. Konferencja rozpoczęła się modlitwą i odczytaniem referatu pt. „Czyn otpiewanija. Pogrzeb – praktyka w parafiach.” Referat został przygotowany przez o. Radosława Kondraciuka – proboszcza parafii pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy w Ornecie. Referat poruszył kwestie ujednolicenia praktyki kapłańskiej w czasie otpiewanija, a zarazem zachowania pewnych zwyczajów, które od lat zaistniały w parafiach, a nie są sprzeczne z Ustawem.

Po odczytaniu i dyskusji na temat referatu, kapłani złożyli krótkie sprawozdania na temat funkcjonowania ich parafii i problemów, z którymi się spotykają. Omówiono też plany na przyszły rok dotyczące pielgrzymek, wizyt, świąt oraz innych inicjatyw w dekanacie.