cerkiew.pl

Konferencja w Ornecie

ks. Rodion Kondraciuk, 30 listopada 2017

W dniu 22 listopada b.r. w Ornecie odbyła się coroczna konferencja organizowana przez miejscową Gminną Bibliotekę. Jak zawsze współorganizatorem konferencji jest parafia prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy.

Tegoroczna konferencja była zatytułowana Śmierć i co dalej..., miała zamiar przestawić nauki trzech chrześcijańskich Kościołów na temat życia wiecznego i tego, co się dzieje z duszą po śmierci.

Konferencje rozpoczęła p. Elżbieta Suchodolska, dyrektor Biblioteki Gminnej w Ornecie. Przywitała ona wszystkich, licznie przybyłych słuchaczy oraz referentów. Przedstawiła temat, który dotyczy każdego, bez względu na wyznanie, stan, pochodzenie, miejsce zamieszkania.

Po krótkim wstępie, referenci rozpoczęli swoją pracę i starali się jak najdokładniej przybliżyć słuchaczom zagadnienie, jakim jest śmierć w poszczególnych Kościołach. Pierwszy wystąpił ks. Wojciech Płoszek z Kościoła Luterańskiego w Ostródzie, następnie ks. Radosław Kondraciuk, proboszcz prawosławnej parafii pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Ornecie, a na końcu ks. Jan Bocian, Werbista z Pieniężna.

Każdy z referentów podkreślał, że jego przedstawienie jest krótkie ze względu na ograniczenie czasowe i na pewno nie wyczerpuje tematu, a jedynie zaznacza go. Poza tym, temat śmierci jest tematem, który nie jest nam odkryty w pełni, jak powiedział św. Jan Złotousty: Tam odeszli wszyscy zmarli. Tam? Gdzie i jak, do jakiego miejsca, w jaki sposób? Na te pytania – nikt nie da dokładnej odpowiedzi! Wiemy jedynie, że dusze po śmierci kierują się tam, gdzie przebywa jedyny wieczny i jedyny nieśmiertelny, jedyny dobry i miłujący ludzi Stwórca dusz i ciał – Bóg. Dusze po odejściu stąd odwiedzione do jakiejś krainy, nie mają możliwości powrotu stamtąd i oczekują tam strasznego owego dnia. (św. Jan Złotousty O tierpienii i Tołkowanije na sw. Matwieja Jewangielista).

Po wystąpieniu referentów rozwiązała się dyskusja, która pokazała, że temat, choć może nie medialny i niewygodny, to jest tematem bardzo potrzebnym. Udział wielu słuchaczy i dyskusja na koniec utwierdziła organizatorów w potrzebie przeprowadzania tych konferencji, które wpisały się już na stałe do orneckiego kalendarza.

Wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu spotkania bardzo dziękujemy, szczególnie Bibliotece Gminnej i p. Elżbiecie Suchodolskiej, Urzędowi Miejskiemu za udostępnienie sali w Ratuszu, referentom oraz wszystkim, którzy przybyli, mimo niesprzyjającej pogody i wzięli udział w wysłuchaniu i dyskusji.

Fot. Autor