cerkiew.pl

Inwentaryzacja zabytkowego cmentarza w Białymstoku

ks. Piotr Pietkiewicz, 30 listopada 2017

Cmentarz prawosławny na białostockiej dzielnicy Wygoda istnieje już 130 lat. Od 35 lat administruje nim samodzielna, utworzona wokół niego Parafia Prawosławna Wszystkich Świętych.

W bieżącym roku, parafia podjęła się trudu inwentaryzacji zabytkowego cmentarza. Przedsięwzięcie to uzyskało dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego ze środków przeznaczonych na zadania publiczne w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Środki z dotacji pozwoliły na stworzenie graficznego planu cmentarza, wyszukiwarki internetowej grobów oraz przeszkolenie pracowników kancelarii parafialnej z zakresie obsługi programów cmentarnych: Ewgrob i Kwatera.

W okresie realizacji zadania, od marca 2017 roku do końca października, przeprowadzona została inwentaryzacja pięciu kwartałów cmentarza: IV, IVa, V, VI, VIa. Dzięki stworzonej komputerowej ewidencji grobów, istnieje już obecnie możliwość odnalezienia grobu poprzez wyszukiwarkę internetową dostępną na stronie parafii www.cerkiew.wygoda.org. Wpisując w niej nazwisko osoby pochowanej, wskazana zostanie dokładna lokalizacji grobu na mapie cmentarza oraz zdjęcie nagrobka.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodzin zmarłych, w przyszłości będzie dodana także możliwość edycji informacji na temat osób zmarłych, np. życiorysu lub rodzinnych wspomnień. Poprzez utworzenie oddzielnej zakładki na stronie internetowej, planowane jest również upamiętnienie znanych i godnych szczególnej pamięci osób świeckich i duchownych, pochowanych na cmentarzu.

Zachęcamy wiernych do zapoznania się z dostępną ewidencją osób pochowanych na stronie parafialnej www.cerkiew.wygoda.org oraz informacjami w zakładce cmentarz.

Fot. Autor