cerkiew.pl

Dzień kolejarza

ks. Paweł Łapiński, 28 listopada 2017

Jak co roku w listopadzie wznoszone są modlitwy dziękczynne w intencji zwierzchników i pracowników Polskich Kolei Państwowych. To czas modlitw wznoszonych do patronki kolejarzy św. męczennicy Katarzyny za obecnych, jak i emerytowanych pracowników różnych spółek kolei.

Pierwsze nabożeństwo odbyło się 24 listopada, w cerkwi „Ikony Matki Bożej Miłującej” w Czeremsze. O godzinie 15.30 wieczernię z molebnem odsłużył proboszcz ks. prot. Jerzy Plis wraz z prawosławnym krajowym kapelanem PKP PLK ks. Pawłem Łapińskim. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Krzysztof Domaraczeńko z parafii rzymskokatolickiej, którym przedstawił żywot św. męcz. Katarzyny. Na nabożeństwie obecny był Wójt Gminy Michał Wróblewski, Przewodniczący Rady Gminy Sergiusz Smyk, Komendant Posterunku Straży Ochrony Kolei Grzegorz Badowiec i jego zastępca Eugeniusz Docnik oraz pracownicy PKP CARGO.

Drugie nabożeństwo odbyło się 26 listopada w katedrze św. Mikołaja w Białymstoku. O godzinie 7.30 rozpoczęła się Boska Liturgia, którą celebrowali: ks. Andrzej Sacharczuk, ks. Mikołaj Słokotowicz, ks. Paweł Łapiński oraz protodiakoni: ks. Aleksander Łysynkiewicz i ks. Anatol Daniluk. W swym kazaniu ks. Paweł Łapiński ukazał znaczenie miłosierdzia w życiu każdego człowieka. Miłości, która daje radość nie tylko obdarowanemu, no i darującemu. W nawiązaniu do kolei zauważył, iż wypełnia ona słowa apostoła Pawła skierowane do Efezjan, w których czytamy „Zostaliśmy wezwani aby z pokorą i miłością wspierać się nawzajem” (Ef.4,2). To wsparcie szczególnie jest widoczne gdy pielgrzymujemy pociągiem lub pieszo na Św. Górę Grabarkę. Na nabożeństwie obecny był Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku Andrzej Jacek Kierman, Naczelnik Sekcji Eksploatacji w Hajnówce Andrzej Łukaszuk, Przewodniczący Związku Solidarności Grzegorz Borkowski i jego zastępca Ireneusz Czajkowski oraz pracownicy innych spółek. Na zakończenie proboszcz Katedry Św. Mikołaja ks. Jan Fiedorczuk złożył najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom PKP. Dziękując w imieniu wszystkich pracowników Polskich Linii Kolejowych Grzegorz Borkowski wręczył ks. Janowi ikonę Matki Bożej Włodzimierskiej.

Tego samego dnia w intencji kolejarzy o godzinie 9.30 rozpoczęła się Boska Liturgia w parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kuźnicy. Podczas molebna proboszcz ks. Jarosław Grygiewicz wraz z ks. Pawłem Łapińskim modlili się za wszystkich pracowników kolei z tego regionu.

Trzeba pamiętać, że jest to służba trudna i odpowiedzialna, wielu pracowników wyznania prawosławnego w okresie międzywojennym i powojennym, trudziło się i trudzi się dla dobra taboru kolejowego, ukazując swoje zaangażowanie i pełne oddanie. Z tego miejsca chciałbym, serdecznie podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli na nabożeństwach. Niech miłościwy Bóg za wstawiennictwem św. męcz. Katarzyny obdarzy swymi łaskami wszystkich pracowników Polskich Kolei Państwowych i ich spółek.

Fot. Autor