cerkiew.pl


Jestem, bo wrócili – w otwartym dostępie

Katarzyna Sawczuk, 14 listopada 2017

Wielkie święto potomków bieżeńców. Blisko 60 historii o uchodźcach I wojny światowej wydało Stowarzyszenie OrthNet. Zbiór „Jestem, bo wrócili. Przywracanie pamięci w setną rocznicę bieżeństwa” to pokłosie konkursu zorganizowanego pod tym samym tytułem w 2015 r. Premiera książki odbyła się w piątek, 10 listopada w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. Sala pomieściła ok. 200 osób. Gośćmi specjalnymi byli Autorzy wspomnień – uczestnicy konkursu.

Spotkanie poprowadziła Katarzyna Popławska z TVP Białystok, jedna z jurorek konkursu. Trzy redaktorki, które przygotowały publikację do druku: Katarzyna Sawczuk, Anna Kondratiuk, Anna Szerszunowicz, opowiedziały o pracy nad książką. Wieczór był okazją do ożywienia historii o dziadkach i pradziadkach. Wielu uczestników spotkania podzieliło się swoimi opowieściami, dowodząc, ze bieżeństwo należy także do historii ich rodzin. Redaktorki zaprosiły wszystkich zainteresowanych do spisywania losów przodków. Można je przesyłać na stronę projektu: www.biezenstwo.cerkiew.pl. Na zakończenie zabrali głos Aleksander Wasyluk, prezes Stowarzyszenia OrthNet oraz Aneta Prymaka-Oniszk, która zainicjowała przywracanie pamięci o bieżeństwie.

Publikacja wydana została na wolnej licencji i od piątku jest dostępna online pod tym adresem.

Książka, w ramach projektu, ukazała się w ograniczonym nakładzie. Została ona przekazana bezpłatnie Autorom, bibliotekom, instytucjom kultury i oświaty. Również zainteresowani czytelnicy podczas spotkań promocyjnych mogą bezpłatnie otrzymać książkę. Kolejne wydarzenia promujące projekt przewidziane są w Bielsku Podlaskim i Warszawie.

Redaktorki zachęcają do korzystania z wersji elektronicznej oraz do przekazywania książki – po przeczytaniu – dalej, rodzinie i znajomym. W związku z rosnącym zainteresowaniem publikacją, zespół redakcyjny myśli o jej dodruku. Jednak możliwe to będzie dopiero po zamknięciu projektu, pod warunkiem, że uda się pozyskać stosowne środki finansowe.

Wszystkim, którzy byli z nami 10 listopada, serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję, że nie uznajecie tego czasu za stracony. Dla nas wszystkich – pomysłodawców konkursu, Autorów i redaktorek książki – taka frekwencja to sygnał, że temat jest ważny dla mieszkańców Białegostoku i Podlasia. Dołóżmy starań, by stał się znany także w innych częściach Polski – mówi w imieniu zespołu redakcyjnego Anna Szerszunowicz.

W piątek ukazała się także pierwsza recenzja „Jestem, bo wrócili” w Kurierze Porannym.

Projekt Stowarzyszenia OrthNet „Jestem, bo wrócili. Utrwalenie pamięci o bieżeństwie 1915 r.” został dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra” oraz ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.