cerkiew.pl

Kryzysy w małżeństwie i sposoby ich przezwyciężania (wykład audio)

o. Piotr Pietkiewicz, 11 listopada 2017

Wykładem tym rozpoczynamy cykl o miłości i małżeństwie w świetle tradycji prawosławnej.


LINK


źródło: orthodoxia.pl
fot. za: ikonografia.pl