cerkiew.pl

Poświęcenie cerkwi w Białymstoku

ks. Tomasz Cyrkun, protodiakon Wiaczesław Perek, 17 października 2017

W sobotę 14 października, po raz drugi w historii parafii św. Jerzego przeżywano niesamowite chwile, obrzęd poświęcenia świątyni. W tym jak wzniosłym wydarzeniu swoją obecnością zaszczycił metropolita warszawski i całej Polski Sawa, w asyście arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Jakuba oraz biskupa supraskiego Andrzeja.

Obrzęd rozpoczął się umocowaniem dębowego prestołu z użyciem drewnianych gwoździ, 4 kamieni, woskomasticha – użytego jako spoiwo łączące górną część prestołu z podstawą, jak i gorącej wody, wody różanej w połączeniu z winem, którymi obmyto prestoł. Następnie został namaszczony mirem, okryty lnianym płótnem i owinięty lnianym sznurem. Namaszczone zostały także ściany świątyni. Po uroczystym, „krestnym chodie” relikwie wniesiono do ołtarza i włożono w prestoł. Uwieńczeniem uroczystość była pierwsza Liturgia w nowo wyświęconej cerkwi.

Uroczystości wyświęcenia cerkwi św. Jerzego uświetniły swym śpiewem trzy tamtejsze chóry: parafialny pod dyrekcją Anny Cyrkun, młodzieżowy pod dyrygenturą lektora Michała Warszyckiego oraz dziecięcy lektora Romana Sacharczuka.

Na zakończenie uroczystości metropolita Sawa podziękował wszystkim tym, dzięki którym cerkiew została wybudowana. Szczególne słowa uznania skierowane zostały do proboszcza parafii ks. mitrata Grzegorza Misijuka, którego zwierzchnik Cerkwi w Polsce odznaczył orderem św. Równej Apostołom Marii Magdaleny II stopnia z ozdobami. Orderami św. Marii Magdaleny III stopnia uhonorowani zostali także: starosta cerkiewny Dymitr Kaczko oraz jego zastępca Wiktor Roszczenko, Sławomir Iwaniuk oraz Dymitr Kobryniec.

Życzeniem duchownych jest to ażeby każde miejsce w tym dniu zajęte nie pozostawało pustym.

Parafia św. Jerzego Zwycięzcy w Białymstoku erygowana została na mocy dekretu ówczesnego arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Sawy 14 września 1996 r. Teren parafii wydzielony został z parafii katedralnej św. Mikołaja. Tymczasową świątynią stała się drewniana cerkiew przeniesiona ze wsi Czyże. Kamień węgielny pod nową murowaną cerkiew poświęcił JŚ Patriarcha Konstantynopolitański Bartłomiej 15 października 1999 r. 5 maja 2010 r. wyświęcona została dolna cerkiew ku czci Opieki Matki Bożej. Jej pierwszym proboszczem jest ks. Grzegorz. Misijuk.

Fot. Kamil Cywoniuk

Na podst.: orthodox.bialystok.pl, www.parafia-swietego-jerzego.pl (pełna fotogaleria)