cerkiew.pl


Zapraszamy na Charytatywny Koncert Muzyki Cerkiewnej

muzyka.cerkiew.pl, 16 października 2017

W ostatnią niedzielę października w Teatrze Kamienica rozbrzmi muzyka cerkiewna w wykonaniu głosów chóralnych z Białegostoku i Warszawy. Piękno i duchowość kultury Wschodu połączy się tu dobroczynnością na rzecz seniorów.


Wystąpią:
• Chór Filoi (grec: φίλοι) Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, dyr. Marta Filimoniuk
• Zespół Wokalny EMotivo, dyr. Irina Bogdanovich
• Męski Chór Wojskowy Stratos Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego, dyr. ks. kpt. Łukasz Godun
• Zespół Wokalny muzyka.cerkiew.pl, dyr. Miłosz Bogić

Celem koncertu jest zebranie środków na rzecz osób starszych, wsparcie prawosławnych domów opieki w Stanisławowie i Gładyszowie oraz hospicjum w Nowej Woli poprzez zakup niezbędnego dla tych ośrodków sprzętu. Ideę przewodnią tej inicjatywy stanowi przeciwdziałanie wykluczeniu i bierności społeczeństwa wobec potrzeb seniorów. Jednocześnie, wydarzenie jest okazją do promowania duchowego dziedzictwa muzyki cerkiewnej oraz zaprezentowania wysokich walorów artystycznych i wykonawczych muzyki chóralnej obrządków wschodnich. To także możliwość przybliżenia mieszkańcom stolicy unikalnej kultury i niezwykłych harmonii muzyki cerkiewnej. Przedsięwzięcie ma przyczynić się do aktywizacji i integracji środowiska prawosławnego w Warszawie, jak również zaznaczyć jego obecność w społeczeństwie.


29 października, godz. 17.00, Teatr Kamienica, al. Solidarności 93, Warszawa


Bilety w formie cegiełek min. 20 zł do nabycia:
- Cerkiew Prawosławna św. Jana Klimaka, ul. Wolska 138/140
- Kaplica Wojskowa św. Bazylego Martysza, ul. Banacha 2
- Katedra Metropolitalna św. Marii Magdaleny, al. Solidarności 52
- Kaplica św. Grzegorza Peradze, ul. Lelechowska 5
- Telefonicznie: 607 914 472, 500 344 530
- Przelewem na poniższy numer konta, z dopiskiem "Koncert charytatywny (bilet) - imię i nazwisko"

Możliwość kupna również przed samym koncertem. Zapraszamy także do udziału w kiermaszu charytatywnym, podczas wydarzenia.

Numer konta do przelewu i wpłat na cel:
96 1240 5211 1111 0010 4608 9158 (Stowarzyszenie OrthNet)
z dopiskiem "koncert charytatywny"


Sponsorzy:
Fundacja Dialog Narodów
Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne śww. Cyryla i Metodego
Teatr Kamienica

Patroni medialni:
TVP Kultura
Radio Orthodoxia
Cerkiew.pl
Orthodox.fm

Współpraca redakcyjna:
RMF Classic

Więcej informacji na portalu muzyka.cerkiew.pl oraz wydarzeniu na Facebooku.