cerkiew.pl


Święto w Nowoberezowie

Adrian Kazimiruk, 11 października 2017

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym (…) Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość.
I Kor. 13, 1-2, 13

9 października Cerkiew prawosławna wspominała pamięć św. apostoła i ewangelisty Jana Teologa. Ów święty jest patronem najstarszej cerkwi w dekanacie hajnowskim, znajdującej się w miejscowości Nowoberezowo.

Tradycyjnie dla miejscowej parafii, świąteczne uroczystości rozpoczęły się w wigilię święta. O godz. 18.00 sprawowana była wielka wieczernia, podczas której dokonano poświęcenia: chlebów, wina, pszenicy i oleju. Nabożeństwo sprawował kler nowoberezowskiej parafii w osobach ks. Jana Kazimiruka oraz ks. Ignacego Szweca.

Nazajutrz, w poniedziałkowy poranek, uroczystości rozpoczęła Jutrznia. Zaś następnym, wieńczącym nabożeństwem była boska Liturgia, celebrowana przez 11 duchownych dekanatu hajnowskiego. Po odczytaniu fragmentu Ewangelii, homilię wygłosił ks. Jerzy Charytoniuk, który przybliżył żywot i pouczenia apostoła miłości.

Ostatnim punktem uroczystości była procesja wokół cerkwi. W czasie jej trwania, zanoszono modlitwę za spokój dusz duchownych, byłych proboszczów nowoberezowskiej parafii.

Na koniec ze słowem do zebranych zwrócił się Dziekan Dekanatu Hajnowskiego ks. Mitrat Michał Niegierewicz, który podziękował zebranym wiernym i duchownym za wspólną modlitwę. Do podziękowań przyłączył się proboszcz Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie, ks. Jan Kazimiruk.

Tradycyjnie na uroczystościach, oprócz wiernych miejscowej i okolicznych parafii czy duchownych, byli również obecni uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowokorninie oraz przedstawiciele władz w osobach Starosty Powiatu Hajnowskiego p. Mirosława Romaniuka oraz Wójta Gminy Hajnówka p. Lucyny Smoktunowicz.

Fot. Autor

Pełna fotogaleria