cerkiew.pl


Supraśl: uroczystości ku czci apostoła Jana Teologa

Sławomir Kiryluk, 09 października 2017

9 października w Supraskim Monasterze uroczyście obchodzono święto patronalne Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa. Nabożeństwom przewodniczył biskup supraski Andrzej wraz z gośćmi przybyłymi z pobliskich parafii oraz duchownymi monasteru. Śpiewał chór parafialny pod dyrygenturą protodiakona Jarosława Makala. W przededniu święta sprawowane było całonocne czuwanie, a Świętą Liturgię poprzedziło poświęcenie wody.

W czasie Liturgii, po wysłuchaniu świątecznego fragmentu Ewangelii wg Jana, do zebranych wiernych, zwrócił się ks. Andrzej Popławski, wikariusz Parafii pw. Św. Ducha w Białymstoku. Duchowny przybliżył żywot i twórczość Patrona. Było to miłym akcentem święta i swego rodzaju małym wykładem z patrologii i Pisma Świętego Nowego Testamentu. Ojciec Andrzej podkreślił, że księgi Nowego Testamentu, pochodzące spod pióra apostoła Jana, uważa się za najpiękniejsze świadectwo jakie pozostawili po sobie apostołowie. Za swą ewangeliczną naukę o Bogu Słowie zwie się Apostoła Jana „Bogosłowem” (Teologiem). Cerkiew nazywa go również Apostołem Miłości przez szacunek dla jego nauczania bazującego na jego słowach, że Bóg jest miłością (1J 4, 8). Służbą tej Miłości wypełnione było całe życie apostoła. Za swą ofiarną miłość i dziewiczą czystość był szczególnie umiłowanym i najbliższym uczeniem Zbawiciela. Ewangelia wg Jana różni się od trzech synoptycznych Ewangelii Mateusza, Marka i Łukasza. Wyłączną własnością czwartej Ewangelii są: cud w Kanie Galilejskiej, rozmowa z Nikodemem i z samarytanką, uzdrowienie sparaliżowanego przy sadzawce w Betsaidzie, uzdrowienie ślepego od narodzenia, wskrzeszenie Łazarza.

Na zakończenie uroczystości biskup Andrzej podziękował przybyłemu duchowieństwu i wszystkim wiernym za wspólną modlitwę. W swoim kazaniu nawiązał do mnichów. Porównał wspólnotę mniszą do pierwszej wspólnoty Chrystusa z apostołami. Następnie udano się na świąteczny obiad, w czasie którego władyka wspomniał o pracach, jakie najprawdopodobniej zaczną się już wkrótce w monasterze. Podczas ich trwania, przez całą zimę, aż do wiosny, to właśnie „ciepła” cerkiew ap. i ew. Jana Teologa będzie miejscem jednoczącym w miłości wiernych z całej parafii.

Fot. Marcin Surynowicz