cerkiew.pl


Bóg ześle ulgę

tłum. Anna Kindziuk, 09 października 2017

Wtedy Anioł Pański rzekł do niej: «Wróć do twej pani i pokornie poddaj się pod jej władzę»…. bo słyszał Pan, gdy byłaś upokorzona. (Rdz. 16, 9,11)

Hagar uciekała przed Sarą. Wydawało jej się niemożliwością dalej znosić cierpienia, których doświadczała od Sary. Jednakże Anioł Pański polecił jej wrócić do swoich obowiązków. W czaszy cierpień ludzkich nie znajdziemy ani jednej zbędnej kropli. Łatwo jest uciekać przed próbą, ale cóż osiągniemy w ten sposób? Nie próbujmy brać własnego losu w swoje niezdarne ręce, lecz lepiej upokorzmy „się więc pod mocną ręką Boga” (1 P 5,6) i zawierzmy Mu swoje życie. Kiedy się ukorzymy, pogodzimy z tym, co nas spotyka, otrzymamy błogosławieństwo z góry. Hagar wpadła w rozpacz, ale to właśnie wtedy doświadczyła ona niespotykanej dotąd łaski: Anioł przepowiedział jej, że urodzi syna Izmaela.

W tłumaczeniu Imael oznacza: usłyszał Bóg. Nawet jeśli ludzie pozostaną obojętni względem naszych potrzeb, będą też nas poniżać i obrażać – to znajdziemy pocieszenie. Bóg nas słyszy. I kiedy posyła nam ulgę, Jego łaska tak bardzo przewyższa nasze cierpienia, że zupełnie zapominamy o nich.

Cieszmy się z tego, że Bóg nas słyszy, zaprzestańmy naszych narzekań. Bóg nigdy nie zsyła prób przewyższających nasze możliwości. On sam nas przeprowadzi przez morze naszych łez i cierpień. We wszystkim szukajmy Boga, Boga Żywego – w ten sam sposób, w jaki uczyniła to Hagar, kiedy to ukorzyła się przed Nim i posłuchała się Jego głosu, wiedząc, że to On właśnie wysłuchał jej cierpienia.

Fot. Adrian Kazimiruk / orthphoto.net


za: Каждый день - подарок Божий. День за днем. Дневник православного священника. Москва Сибирская Благозвонница 2014