cerkiew.pl


Chirotonia biskupa Atanazego

Adrian Kazimiruk, 24 września 2017

Na mocy decyzji Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, z 24 sierpnia 2017 r. Episkopat naszej Cerkwi powiększył się o Biskupa Łódzko-Poznańskiego, którym mianowano ks. Atanazego (Nosa), dotychczasowego archimandrytę Klasztoru św. Onufrego w Jabłecznej.

23 września, w katedrze św. Marii Magdaleny w Warszawie odbył się czyn nominacji (nareczenija) na biskupa ks. archimandryty Atanazego. Następnie sprawowane było nabożeństwo całonocnego czuwania. Wieczornym uroczystościom przewodniczył metropolita warszawski i całej Polski Sawa w asyście - gości z zagranicy: metropolity Astany i Kazachstanu Aleksandera i arcybiskupa werejskiego Eugeniusza oraz władyków naszej Cerkwi - arcybiskupów: Abla, Jakuba i Jerzego oraz biskupów: Paisjusza i Grzegorza. W ceremonii uczestniczyło także kilkudziesięciu kapłanów i diakonów oraz setki wiernych.

Następnego dnia, w niedzielę 24 września uroczystości rozpoczęły się od obrzędu wiary. Następnie odprawiona została św. Liturgia, w czasie której, dokonano chirotonii nowego biskupa. Nabożeństwu przewodniczył metropolita Sawa w asyście przybyłych biskupów, kapłanów i diakonów.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstem dokładnie opisującym przebieg chirotonii biskupiej.

Link do transmisji na żywo z wydarzenia: nareczenije  /  chirotonia  /  zakończenie uroczystości

Przypominamy, że w dniu dzisiejszym, o godz. 16.30 w warszawskiej katedrze, odbędzie się czyn nareczenija archimandryty Pawła (Tokajuka). Zaś jutro (25 września) będzie miała miejsce chirotonia archm. Pawła na biskupa hajnowskiego.

Fot. Tomasz Grześ