cerkiew.pl


Zakończyła się międzynarodowa konferencja w Supraślu

Hieromnich Paweł (Karczewski), 17 września 2017

W niedzielę, 17 września zakończyła się międzynarodowa konferencja „Fundamentalizm w kultach religijnych, parareligijnych oraz organizacjach ideologicznych – przykłady z cerkwi lokalnych”. Przedstawiciele wszystkich Kościołów lokalnych obradowali od czwartku w murach Akademii Supraskiej.

Podczas piątkowych i sobotnich obrad zebrani mogli wysłuchać referatów – „Terror ideologiczny i fizyczny. Socjologiczny punkt widzenia” (Christos Iakovou, Dyrektor Cypryjskiego Centrum Badań), „Dziecięcy okultyzm jako gwałtowna ingerencja w świadomość dzieci” (Elena Antoniou), „Fundamentalizm jako deformacja sposobu myślenia naszego ludu” (metropolita Zagrzebia i Lublany Porfiriusz), „Pseudo-hinduizm: fundamentalistyczne działania na Zachodzie” (Aleksander Dworkin, wykładowca Katedry sektoznawstwa Instytutu Teologicznego św. Tichona w Moskwie), „Przykłady ruchów fundamentalistycznych w historii Prawosławnej Cerkwi w Polsce” (archimandryta Andrzej, przełożony Monasteru Supraskiego, pracownik Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku). Referatom towarzyszyły dyskusje i wymiany doświadczeń z poszczególnych lokalnych Kościołów. Podczas konferencji obradowały także grupy robocze, które dyskutowały nad wybranymi zagadnieniami.

W piątek uczestnicy konferencji odwiedzili również Monaster świętych Marty i Marii na Świętej Górze Grabarce. Z historią i obecną sytuacją monasteru gości zapoznał metropolita warszawski i całej Polski Sawa. Poświęcił on również drewniane krzyże, które następnie zgodnie z tradycją postawili delegaci. Tego samego dnia w Białymstoku odbyła się również kolacja wydana na cześć gości przez Prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego. W sobotę uczestnicy konferencji mieli okazję do zapoznania się z przyrodą województwa podlaskiego, odwiedzając Puszczę Białowieską.

Zakończeniem konferencji była uroczysta Liturgia celebrowana w niedzielę w cerkwi Zwiastowania Bogurodzicy Monasteru Supraskiego. Przewodniczyli jej hierarchowie: arcybiskup Krety Ireneusz (Patriarchat Ekumeniczny), arcybiskup białostocki i gdański Jakub, metropolita Kataru Makary (Patriarchat Jerozolimski), arcybiskup obuchowski Jonasz (Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego), metropolita newrokopski Serafim, metropolita wraczański Grzegorz (Bułgarski Kościół Prawosławny), metropolita Kydonii i Apokoronos Damaskin (Patriarchat Ekumeniczny), biskup Karpazji Krzysztof (Cypryjski Kościół Prawosławny) i biskup supraski Grzegorz. Wzięło w niej udział również wielu duchownych. Podczas Liturgii śpiewały chóry: parafialny i dziecięcy. Językami, które rozbrzmiewały podczas modlitwy, były cerkiewnosłowiański, grecki i arabski.

Po zakończeniu Liturgii głos zabrał gospodarz diecezji arcybiskup Jakub, który podkreślił znaczenie wspólnego sprawowania Liturgii przez zebranych uczestników konferencji. W sposób szczególny podziękował biskupowi Krzysztofowi, który od dziesięciu lat rokrocznie jest głównym organizatorem cyklu konferencji. Gość z Cypru podziękował polskiej stronie za organizację, dobry nastrój na konferencji i miłość okazaną przez gospodarzy. Podzielił się refleksją, że zaskoczyło go, że w polskich cerkwiach jest tak wielu młodych ludzi, którzy ponadto wspierają swoją pomocą organizację cerkiewnych wydarzeń. Hierarcha podziękował także przełożonemu Supraskiego Monasteru archimandrycie Andrzejowi i wręczył mu na pamiątkę biskupi enkolpion (Panagia).

Cykl wrześniowych międzynarodowych konferencji poświęconych problemowi sekt stał się już tradycją. Spotkania odbywają się od dziesięciu lat. Przed dwoma laty uczestnicy spotkali się w Lublanie (Słowenia), a rok temu w bułgarskim mieście Blagojevgrad. W Polsce konferencja obraduje po raz pierwszy. Wśród gości przybyłych na konferencję są przedstawiciele lokalnych Kościołów prawosławnych – hierarchowie, duchowni i świeccy.

Fot. Marcin Surynowicz, Sławomir Kiryluk

za: www.orthodox.pl