cerkiew.pl


Dożynki województwa podlaskiego

protodiakon Mirosław Demczuk, 13 września 2017

9 września br. miały miejsce dożynki województwa podlaskiego. Obchody święta plonów rozpoczęto Świętą Liturgią w cerkwi św. Mikołaja w Grodzisku, której przewodniczył Jego Eminencja Metropolita Sawa w asyście dziekanów i duchowieństwa dekanatu siemiatyckiego, diecezji warszawsko-bielskiej. Przed wejściem do świątyni arcypasterza witali: starostowie dożynkowi państwo Korol, Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński w asyście radnych i pracowników urzędu marszałkowskiego, poseł Władysław Kosiniak-Kamysz z Polskiego Stronnictwa Ludowego, starosta siemiatycki wraz z samorządowcami z regionu, przedstawiciele organizacji rolniczych, jak również reprezentanci zespołów ludowych. Tradycyjnie do cerkwi przyniesiono wieńce dożynkowe, które zostały poświęcone przez metropolitę.

Przed rozpoczęciem Świętej Liturgii metropolita zwrócił się do zebranych słowami: „Spotkaliśmy się w tej świątyni, aby podziękować Bogu za to co otrzymali w bieżącym roku rolnicy, za to co przyniosła nam matka ziemia. W naszej Liturgii mamy wezwanie: Boże przynosimy Tobie to, co Twoje od Twoich za wszystkich i za wszystko. Dziękujemy Bogu za plony, za pracę, za osiągnięcia, a także i za doświadczenia”.

Podczas małego wejścia metropolita Sawa podniósł do godności protoijereja ks. Rodiona Wołosiuka z Rogawki, zaś prawem noszenia podwójnego orarionu nagrodził diakona Grzegorza Klimiuka z Drohiczyna. Świętą Liturgię upiększał swym śpiewem chór parafii świętych apostołów Piotra i Pawła z Siemiatycz pod dyrekcją matuszki Jolanty Awksietijuk.

Po zakończonej Świętej Liturgii jeszcze raz do zebranych zwrócił się metropolita Sawa, mówiąc: „Chleb jest kwintesencją darów ziemi i składamy go Bogu w ofierze podczas Świętej Liturgii. Chleb staje się Ciałem Chrystusa, wino zaś staje się Krwią Chrystusa i one ożywiają mikrokosmos. Jest to wielka tajemnica. Możemy wniknąć w nią mocą swojej wiary, miłością, mądrością. Pamiętajmy jak do zbiórki zboża odnosili się nasi przodkowie, kiedy zbierali każdy jego kłos. One są święte. Z jak wielką czcią podnosili chleb, który upadł na ziemię. Dzisiaj te wartości są zatracane. Prawda Boża tkwi w życiu wszechświata i Cerkiew stale przypomina tę prawdę. Kiedy człowiek zrozumie tę prawdę, wówczas staje się ożywiany. To, że świat jest dzisiaj doświadczany tragedią natury, poprzez kataklizmy, jest tym, że natura buntuje się. Tak jak człowiek odnosi się do natury, tak natura odnosi się do człowieka. Dużo mamy takich przykładów dlatego ludzie wybrani, nazywamy ich świętymi ojcami, szli i spędzali swoje życie na tle natury na pustyniach, w lasach, w górach, gdzie odnajdywali spokój, którego brakuje współczesnemu człowiekowi. O tym powinniśmy pamiętać i przypominać.

Dzisiaj jest święto ziemi. Ekumeniczny patriarcha zainicjował, że 1 września, kiedy rozpoczyna się rok liturgiczny w naszej Cerkwi, jest dniem ekologii. Człowiek winien zwracać uwagę na to, co go otacza, świat roślinny, zwierzęcy, na ptaki. W tym zawarta jest piękna harmonia. Do spokojnego człowieka, który rozumie przyrodę i naturę przylatuję ptak, siada mu na ramieniu, śpiewa, odwdzięcza mu się. O tym także trzeba pamiętać. Dzisiaj modliliśmy się podczas Świętej Liturgii za wszystkich rolników, którzy swoją pracą na ziemi zdobywają to, co jest najważniejsze – chleb powszedni.

Dziękuję wam wszystkim za waszą trudna pracę. Jesteście bohaterami, od was zależy całokształt życia, od was zależy to, że człowiek może żyć i za to wam dziękujemy. Bardzo dobrze, że są takie dni, kiedy my zwracamy uwagę na to, co się dzieję w tym świecie i przynosimy dary Boże przed ołtarz Pański i obdarowujemy tymi darami drugiego człowieka, który ich potrzebuje”.

Następnie wszyscy zebrani wraz ze swoim arcypasterzem udali się do Perlejewa na kulturalną część dożynek. Uroczystość rozpoczęto od salwy honorowej, wszystkich zebranych powitał gospodarz uroczystości Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, który zaprosił na scenę metropolitę Sawę i ordynariusza diecezji drohiczyńskiej biskupa Tadeusza Pikusa. Dziękując za przybycie marszałek wręczył hierarchom bukiety kwiatów. Następnie Eminencja wygłosił przesłanie, w którym przytoczył przykłady świętych wschodnich i zachodnich, którzy żyli w zgodzie z naturą. Podziękował również rolnikom za ich pracę, życząc Bożego błogosławieństwa w ich codziennym trudzie. Słowa podziękowań zostały także skierowane do marszałka, którego w dowód uznania metropolita Sawa odznaczył Orderem świętej równej apostołom Marii Magdaleny. Następnie ze słowem zwrócił się biskup Tadeusz Pikus. Głos zabierali również zaproszeni goście.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie medali dla zasłużonych rolników z Podlasia. Część oficjalną zakończono poświęceniem chleba przez obu hierarchów, który został podzielony między wszystkich zebranych. Na zakończenie dożynek zespoły folklorystyczne z województwa podlaskiego zaprezentowały swój dorobek artystyczny.

Fot: ks. Paweł Kuczyński, Mikołaj Mendrycki i portal wrotapodlasia.pl

Za: orthodox.pl