cerkiew.pl


Poświęcenie ikonostasu i dzwonów w Zbuczu

ks. Eliasz Suproniuk, 13 września 2017

Dnia 9 września 2017r., Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski odwiedził Cerkiew św. męczenników ziemi chełmskiej i podlaskiej w Zbuczu. Cerkiew swoją architekturą i kolorytem przykuwa wzrok przejeżdżających mimo niej. Świątynia ta to pomnik, który ma świadczyć o prawosławnej wierze ludzi tu mieszkających oraz pamięci o przodkach, którzy za święte Prawosławie przelali swą krew. W ubiegłym roku Cerkiew została poświęcona, zaś w bieżącym roku Metropolita Sawa przybył aby poświecić nowy ikonostas oraz dzwony.

W słowie skierowanym do wiernych Władyka wyraził radość z tego wydarzenia oraz wdzięczność dla tych wszystkich znanych i nieznanych z imienia darczyńców, za okazywaną ofiarność i dbanie o należyty wystrój świątyni. Jego Eminencja podkreślił rolę i rangę z jaką powinniśmy otaczać naszych świętych. Ich niezłomna postawa miłości do Boga i Cerkwi powinna służyć nam żyjącym jako wzór do naśladowania. Ważne abyśmy zachowywali swoją tożsamość religijną w sposób niezachwiany, pokazując wiarę nie tylko słowami lecz przede wszystkim czynami. Uroczystość zebrała wielu wiernych oraz duchowieństwo dekanatu hajnowskiego.

Fot. Adrian Kazimiruk

za: www.orthodox.pl