cerkiew.pl


Wyniki konkursu plastycznego

Alina Mikołajczuk, 08 września 2017

Bractwo św. św. Cyryla i Metodego Koło w Białymstoku prezentuje wyniki Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego na album pt. „Życie i działalność świętych Cyryla i Metodego - pierwszych nauczycieli Słowian”.

Na konkurs nadesłano 25 prac w trzech kategoriach wiekowych, z czego 15 prac to albumy, 10 prac uznano za ikony.
kat. I – wiek 7 – 9 lat
kat. II – wiek 10-12 lat
kat. III – wiek 13-16 lat

Komisja w składzie:
przewodnicząca: Alina Mikołajczuk
członek: o. ihumen Sergiusz (Matwiejczuk)
członek: Helena Aleksiejuk
członek: Nina Jaświłowicz-Daniluk
wyłoniła następujących laureatów:
 
kat. I – I miejsce – Julia Winiewska, 9 lat, uczennica Zespołu Szkół Niepublicznych św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku, opiekun Ewa Siegień;

kat. II – I miejsce – Antoni Romaniuk, 11 lat, uczeń Zespołu Szkół Niepublicznych św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku, opiekun Ewa Siegień;

kat. II – II miejsce – Mateusz Cimoszuk, 12 lat, uczeń Zespołu Szkół Niepublicznych św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku opiekun Ewa Siegień;

kat. II – III miejsce – Dominika Piechowska, 11 lat, uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Fastach, opiekun Barbara Puczyńska;

kat. III – I miejsce – Natalia Sawicka, 15 lat, uczennica Publicznego Gimnazjum nr 7 w Białymstoku, opiekun Ewa Siegień;

kat. III – II miejsce – Bartłomiej Misiejuk, 14 lat, uczeń Zespołu Szkół Niepublicznych św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku, opiekun Ewa Siegień;

kat. III – II miejsce – Jakub Sirocki, 14 lat, uczeń Zespołu Szkół Niepublicznych św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku, opiekun Ewa Siegień.
 

Ze względu na znaczącą liczbę prac będących ikoną, a nie albumem - uwzględniając duży wkład pracy tych uczestników i zaangażowanie, komisja postanowiła przyznać po jednym wyróżnieniu w poszczególnych kategoriach:
 
kat.I – Julia Kajewska, 8 lat , uczennica Szkoły Podstawowej nr 16 w Białymstoku, opiekun Barbara Czurak;

kat. II – Monika Aleksiejuk, 11 lat, uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Siemiatyczach, opiekun Ewa Podgórzak;

kat. III – Aleksandra Łukaszyk, 14 lat, uczennica Publicznego Gimnazjum nr 30 w Białymstoku, opiekun Halina Szymaniuk.


Uroczyste rozdanie nagród połączone z wystawą prac przewidywane jest w październiku, co zostanie odrębnie ogłoszone.

Fot. za: orthodox.bialystok.pl