cerkiew.pl


Święcenia kapłańskie w monasterze św. Onufrego

o. Makary, 07 września 2017

5 września, w drugim dniu Międzynarodowej Konferencji Mnichów i Mniszek, w monasterze św. Onufrego w Jabłecznej miała miejsce szczególna uroczystość. Podczas św. Liturgii z rąk Jego Eminencji Metropolity Sawy święcenia kapłańskie przyjął jeden z braci monasteru – archidiakon Kasjan. W ważnym dla ojca Kasjana dniu obecna była rodzina, znajomi, uczestnicy konferencji jak również przyklasztorni parafianie. Podczas św. Liturgii śpiewał chór braci monasteru.

Zgodnie z cerkiewnym ustawem, po Pieśni Cherubinów miała miejsce chirotonia kapłańska. Tuż przed nią, Jego Eminencja przybliżył wszystkim zebranym znaczenie kapłaństwa, prosząc o gorliwą modlitwę za nowego kapłana. W św. Liturgii uczestniczyli również duchowni – koledzy o. Kasjana z czasów nauki w seminarium duchownym.

Na zakończenie św. Liturgii Jego Eminencja Metropolita Sawa zwrócił się z pouczeniem do nowego kapłana Cerkwi Prawosławnej. Hierarcha zwrócił uwagę na fakt, iż o. Kasjan pochodzi z terenów, które 70 lat temu dotknęła tragiczna w skutkach Akcja ,,Wisła”. W miejscach, gdzie miało nie być Prawosławia życie liturgiczne kwitnie, a młode pokolenia wiernych, mnichów i kapłanów trwa w świętej wierze swoich przodków. Metropolita przypomniał o wielkiej odpowiedzialności, jaką niesie prezbiter przez całe swoje życie i z której zostanie rozliczony przez samego Jezusa Chrystusa w dniu Sądu Ostatecznego. Uroczystości zakończyło pierwsze błogosławieństwo nowego hieromnicha dla zebranych w cerkwi ludzi.

Hieromnich Kasjan (Stefaniuk) – urodził się 26 kwietnia 1986 roku w Białej Podlaskiej. Tam też skończył Szkołę Podstawową w 1999 roku, Gimnazjum w 2002 oraz Liceum Profilowane w 2005 r. Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie ukończył w roku 2008, jednocześnie kontynuując studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
Do Monasteru wstąpił we wrześniu 2008 r. Postrzyżyny w riasofor odbyły się w dniu 27 grudnia 2008 roku, których udzielił Archimandryta Atanazy (Nos). Święceń diakonatu udzielił J.E. Metropolita Sawa w dniu 25 czerwca 2009 roku. 15 czerwca 2014 roku otrzymał godność Archidiakona. W dniu 13 marca 2015 r. Jego Ekscelencja Jerzy, Biskup Siemiatycki dokonał postrzyżyn według reguły małej schimy, nadając mu imię Kasjan, w cześć św. Jana Kasjana Rzymianina.


za: orthodox.pl
fot. o. Dionizy