cerkiew.pl

Obóz roboczy dla młodzieży w Supraślu

Tomasz Musiuk i Grzegorz Wasiluk, 13 sierpnia 2017

W dniach 5-11 sierpnia w Monasterze Zwiastowania NMP w Supraślu z błogosławieństwa archimandryty Andrzeja odbył się obóz roboczy mający na celu przygotowanie Ławry do przyjęcia wiernych z okazji święta Supraskiej Ikony Matki Bożej. Jego opiekunem duchowym był hieromnich Paweł (Karczewski), liderem zaś Paweł Sawicki. Obóz zorganizowało Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Uczestniczyło w nim 8 osób.

Jako uczestnicy obozu mogliśmy się częściowo poczuć jak mnisi. Uczestniczyliśmy aktywnie w codziennych nabożeństwach – śpiewając, przysługując i czytając teksty liturgiczne. Przystąpiliśmy do sakramentów spowiedzi i Eucharystii. Pomagaliśmy w przygotowaniu monasteru do święta – sprzątaliśmy dziedziniec, pomagaliśmy braciom w kuchni oraz uczestniczyliśmy w obsługiwaniu nagłośnienia. Codziennie wieczorem rozmawialiśmy z o. Pawłem na tematy duchowe i teologiczne.

Fot. Autorzy