cerkiew.pl


Postrzyżyny na Świętej Górze Grabarce

Grabarka, 12 sierpnia 2017

5 sierpnia b.r. z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Sawy, w Klasztorze św.św. Marty i Marii na Św. Górze Grabarce odbyły się postrzyżyny w riasofor. Obrzędu postrzyżyn nowicjuszek Agnieszki i Haliny dokonał archim. Ignacy (Pytel).

Do nowych sióstr - inokiń - archim. Ignacy zwrócił się ze słowami:

Dziś, pod szczególną opieką Matki Bożej, w dniu święta Poczajowskiej Ikony, oblekłyście się w mnisze szaty i wstąpiłyście na pierwszy stopień życia monastycznego. Monaster jest dla mnicha szkołą, korzystajcie więc z bogactwa doświadczeń i pouczeń Świętych Ojców, uczcie się pokory i posłuszeństwa. Życzę Wam cierpliwości i wytrwałości.

Siostra Agnieszka Paś urodziła się 03.04.1989 r. w Nowym Dworze Mazowieckim. Ukończyła Liceum Plastyczne im. Wojciecha Gersona w Warszawie. W 2013 r. w monasterze św.św. Sergiusza i Germana na Wałaamie w Rosji przyjęła Prawosławie. W roku 2015 r. uzyskała tytuł inżyniera architekta krajobrazu na SGGW w Warszawie. W tym samym roku wstąpiła do Klasztoru św.św. Marty i Marii na Św. Górze Grabarce i została przyjęta w poczet nowicjuszek. 5 sierpnia b.r. przyjęła postrzyżyny w riasofor.

Siostra Halina Siemieniuk urodziła się 12.02.1971 r. we wsi Mochnate. Ukończyła Liceum Ogólnokształcące z BJN w Bielsku Podlaskim oraz studia magisterskie z filologii białoruskiej na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2012-2016 kształciła się w Prawosławnym Seminarium Duchownym i Chrześcijańskiej Akademii Teologiczną w Warszawie. Pracowała jako polonistka i bibliotekarka oraz jako katechetka w Punkcie Katechetycznym przy Parafii Prawosławnej św. Marii Magdaleny w Warszawie. 11.08.2016 r. została przyjęta w poczet nowicjuszek Klasztoru św.św. Marty i Marii na Św. Górze Grabarce. 5. sierpnia b.r. przyjęła postrzyżyny w riasofor.

za: www.grabarka.pl