cerkiew.pl


Cena naszych uczynków

tłum. Anna Kindziuk, 19 lipca 2017

Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: "Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać" (Łk. 17,10)

Nikt się nie dziwi, kiedy żołnierze z pełnym poświęceniem wypełniają swoje zadania na wojnie, zapominając wręcz o sobie podczas wypełniania wykonywania poleceń nałożonych na nich przez przełożonych. Sytuację taką traktują oni jako coś naturalnego, nie oczekując specjalnej nagrody za wykonanie wydanych im poleceń. My zaś zwykliśmy przypisywać sobie specjalne zasługi za to, że niekiedy udaje nam się wypełniać wolę Bożą. Zapominamy przy tym, że jesteśmy jedynie sługami Bożymi, którzy dostali wszystko od swojego Boskiego Nauczyciela a sami nie jesteśmy nic nie warci i nie możemy samodzielnie niczego osiągnąć, a wszelką siłę do działania otrzymujemy tylko od Najwyższego.

Nie zapominajmy nigdy o swojej marności – miejmy świadomość, że wszystkie nasze uczynki są nic nie warte w porównaniu z tym, co otrzymujemy codziennie od Boga. Kto z nas szczerze może powiedzieć, że wypełnił wszystko, co zostało mu polecone? A nawet jeśli by i tak było, to pamiętajmy zawsze, że jesteśmy tylko sługami, którzy wykonali to, co powinni byli wykonać.

Fot. Adrian Kazimiuk / orthphoto.net
 

za: Каждый день - подарок Божий. День за днем. Дневник православного священника. Москва Сибирская Благозвонница 2014