cerkiew.pl

Obchody święta Piotra i Pawła w Tarnogrodzie

, 05 lipca 2017

29 czerwca w tarnogrodzkiej cerkwi obchodzono święto apostołów Piotra i Pawła. Uroczystej Boskiej Liturgii przewodniczył Ordynariusz Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Arcybiskup Abel.

Co roku tarnogrodzka wspólnota prawosławna czci pamięć Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
Jak co roku zbieramy się dziś w tarnogrodzkiej cerkwi, aby wielbić pamięć Świętych Apostołów Piotra i Pawła – mówił podczas kazania abp Abel, zwracając się do zgromadzonych w świątyni. Podczas nabożeństwa przypomniał on biblijną historię życia Apostołów. – Możemy sobie uzmysłowić, ci dwaj Apostołowie wywodzą się z takiego samego środowiska jak każdy z nas. Nie przeszli oni żadnej szkoły, która nauczyłaby ich "apostolskości", a jedynie łaska Ducha Świętego, ta sama łaska, która ociepla każde z naszych serc, stała się dominującym impulsem dla ich posługiwania w winnicy Chrystusowej. My dzisiaj powinniśmy być kontynuatorami tej wielkiej zbawiennej misji, z którą przyszli Apostołowie – dodał. Przypomniał on, czym dla wiernych powinna być istota chrześcijaństwa. – Wiara w naszych sercach i tradycja to kierunkowskaz dla naszego życia. Jeżeli to wesprzemy gorliwością naszej modlitwy, to możemy oczekiwać licznych sukcesów – mówił.

Arcybiskup wspominał o 70. rocznicy akcji Wisła, która obchodzona jest w tym roku. – To była wielka tragedia dla naszego narodu, dla naszej Cerkwi prawosławnej, kiedy poprzez akcję wysiedleńczą spustoszone zostały wsie i miasteczka na Południowym Podlasiu. Akcja dotknęła także powiat biłgorajski – dodawał. – Nasza społeczność w tych trudnych warunkach znalazła się na Ziemiach Odzyskanych. Organizując na nowo swoje życie, nie zapomniała o życiu duchowym. Nie było to łatwe. Ale to było swoiste apostolstwo. Szczególne potwierdzenie tych słów znalazło się w czytanym podczas nabożeństwa liście apostoła Pawła: "Nasza siła, potęga i moc w niemocy naszej realizuje się" – mówił.

Świąteczne nabożeństwo zakończyła uroczysta procesja, kiedy to wierni, niosąc ikonę z wizerunkiem apostołów Piotra i Pawła, i śpiewali: Naczelni koryfeusze apostołów i nauczyciele świata całego, módlcie się do Władcy wszystkich o pokój dla świata i wielkie miłosierdzie dla dusz naszych. Cerkiew w Tarnogrodzie jest miejscem kultu świętego mnicha Leoncjusza, urodzonego w Tarnogrodzie. Szczególną czcią jest w niej otaczana również Tarnogrodzka Ikona Matki Bożej, cudownie odnaleziona po wielu latach.

Świątynia powstała w XIX. wieku. Zamknięta w 1915 r. wskutek bieżeństwa (uchodźstwa) prawosławnych otwarta została ponownie po sześciu latach. Działała także w czasie II wojny światowej. Cerkiew otwarto w 1946 r. jako jedną z nielicznych prawosławnych placówek duszpasterskich na Lubelszczyźnie po wywózkach ludności wyznania prawosławnego do ZSRR i na Ziemie Odzyskane. Była czynna także po akcji Wisła.

za: gazetabilgoraj.pl

Fot. Natalia Kyc