cerkiew.pl

Białostockiej Ikony Bogurodzicy

protodiakon Wiaczesław Perek, 19 czerwca 2017

15 czerwca w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku odbyły się uroczystości poświęcone Białostockiej Ikonie Bogurodzicy. Świątecznemu Całonocnemu czuwaniu w przeddzień święta oraz Boskiej Liturgii w dniu święta przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. W świątecznych nabożeństwach uczestniczył także Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Grzegorz oraz licznie zgromadzenie duchowieństwo miasta Białegostoku.

Podczas Boskiej Liturgii wznoszone były szczególne modlitwy o wstawiennictwo Przenajświętszej Bogurodzicy za wszystkich mieszkańców Białegostoku. Natomiast po Liturgii miała miejsce uroczysta procesja z ikoną wokół białostockiej Katedry.
 
Fot. Paweł Nasuta

za: www.orthodox.bialystok.pl