cerkiew.pl

Zakończyła się XXXVIII Paschalna Pielgrzymka Młodzieży Prawosławnej na Grabarkę

Katarzyna Bisz, 23 maja 2017

W dniach 19-21 maja 2017 r. kilkuset młodych ludzi z Polski i z zagranicy przybyło na „Majową”, aby wspólnie modlić się i dyskutować na tematy teologiczne. Ogólnopolska Paschalna Pielgrzymka Młodzieży Prawosławnej na św. Górę Grabarkę jest najważniejszą inicjatywą Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Mottem tegorocznego spotkania był fragment 2. Listu św. Pawła do Tymoteusza „...wiem, komu zawierzyłem i pewien jestem tego, że On jest w mocy zachować to, co mi powierzono do owego dnia”.

Pielgrzymkę rozpoczęła wieczernia i poświęcenie krzyża. Następnie odbyło się integracyjne ognisko z programem kulturalnym. W sobotę po Świętej Liturgii młodzież miała możliwość wzięcia udziału w zajęciach sportowych, nauce tańca z gośćmi z Litwy, warsztatach robienia czotek czy dyskusji w grupach tematycznych. Nie zabrakło stałego punktu programu, tj. „100 pytań do...". Odpowiedzi udzielali m.in. arcybiskup Jerzy oraz biskup Grzegorz. Drugi dzień tegorocznego spotkania zakończył się projekcją reportażu Katarzyny Popławskiej o śp. abpie Jeremiaszu — inicjatorze pierwszych pielgrzymek młodzieży na Grabarkę. Swoimi wspomnieniami o zmarłym arcypasterzu podzielili się o. Aleksy Andrejuk oraz Eugeniusz Czykwin.

W niedzielę 21 maja odbyło się uroczyste wyświęcenie cerkwi pw. Ikony Matki Bożej „Wszystkich Strapionych Radość” po gruntownym remoncie. Uroczystościom przewodniczył metropolita Sawa.

Budowa cerkwi „Wszystkich Strapionych Radość” rozpoczęła się w 1950 r. Została wyświęcona w 1956 r. Była to świątynia drewniana z przylegającymi do niej celami. Pierwszym siostrom służyła nie tylko jako cerkiew, ale również jako dom monasterski. W 2011 r. rozpoczęły się prace remontowe świątyni. Cerkiew została powiększona, zwieńczona nowymi kopułami, wewnątrz świątyni znalazł się nowy ikonostas i polichromie. Przedsięwzięcie było możliwe dzięki ofiarom wiernych, a także funduszom z Unii Europejskiej przeznaczonym na remont elewacji zewnętrznej, dach i wymianę okien (na podstawie: grabarka.pl).

Po Świętej Liturgii metropolita Sawa podziękował wszystkim zebranym. W słowie skierowanym do młodzieży wyraził nadzieję kontynuowania tradycji pielgrzymowania oraz zachęcił młodych ludzi do ponoszenia trudu duchowego i wzbogacania się w wierze.

Fot: Marcin Surynowicz