cerkiew.pl


Konferencja Duchowieństwa Diecezji Warszawsko-Bielskiej

protodiakon Mirosław Demczuk, 19 maja 2017

18 maja br. w Prawosławnym Ośrodku Kultury w Krzywcu odbyła się doroczna konferencja duchowieństwa Diecezji Warszawsko-Bielskiej.

Spotkanie rozpoczęto św. Liturgią sprawowaną w cerkwi św. Ap. Jakuba w Łosince, której przewodniczył zwierzchnik PAKP a zarazem ordynariusz diecezji Jego Eminencja Metropolita Sawa. Po przeczytaniu ewangelicznej perykopy kazanie wygłosił ks. Jarosław Łojko. Podczas nabożeństwa śpiewał chór duchowieństwa pod dyrekcją ks. protodiakona Marka Maciuki.

Konferencję rozpoczął Metropolita Sawa, który złożył sprawozdanie z działalności Diecezji Warszawsko – Bielskiej za rok 2016. Następnie przedstawiono sprawozdania: finansowe, z działalności Funduszu Socjalnego, gospodarki świecami, jak również działalności Ośrodka Miłosierdzia.

Po części sprawozdawczej rozpoczęto część naukowo-teologiczną. Referat na temat „Nauka dogmatyczna o sakramentach Kościołów prawosławnego i rzymskokatolickiego” przygotował ks. prot. dr Andrzej Baczyński, a koreferaty wygłosili ks. prot. dr Jerzy Kulik i ks. prot. mgr Andrzej Mińko. Po wystąpieniach prelegentów rozgorzała dyskusja, podczas której zebrani mieli możliwość zgłębić temat. Kończąc spotkanie Metropolita podziękował księżom Jerzemu Kosowi i Aleksemu Kulikowi za przygotowanie konferencji życząc wszystkim błogosławieństwa Bożego w pracy duszpasterskiej.

Fot. ks. Andrzej Mińko

za: www.orthodox.pl