cerkiew.pl


Komunikat Kancelarii Św. Soboru Biskupów

, 17 maja 2017

W dniu 16 maja br., pod przewodnictwem Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski odbył się Św. Sobór Biskupów P.A.K.P.


Podjęto następujące ustalenia:

1. W związku ze śmiercią śp. Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego Jeremiasza powołano na wakujące miejsce ordynariusza diecezji – jego Ekscelencję Biskupa Siemiatyckiego Jerzego, Prawosławnego Ordynariusza WP, zwalniając Go z funkcji wikariusza w diecezji warszawsko – bielskiej.

2. Wyznaczono termin ingresu na Katedrę Wrocławsko - Szczecińską na dzień 18 czerwca 2017 r. we Wrocławiu.

3. Jego Ekscelencja, Biskup Supraski Grzegorz, pełniący, po śmierci Arcybiskupa Jeremiasza, obowiązki ordynariusza diecezji wrocławsko – szczecińskiej został odwołany z tego obowiązku.

4. Przyjęto do Dyptychu P.A.K.P. świętych kanonizowanych przez Patriarchat Rumuński.

5. Na uroczystości „Dni Pawłowych” w Verii (Grecja) delegowano archimandrytę Andrzeja (Borkowskiego). Temat obchodów „Dni Pawłowych” – „Wojna i Pokój wg Ap. Pawła”.

6. Grupie inicjatywnej w sprawie kanonizacji Heleny Połońskiej udzielono
błogosławieństwa na zbieranie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kanonizacji.


Komunikat Kancelarii Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski:

Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Sawa, Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski decyzją Swą z dnia 16.V.2017r., Dekret nr 130, Jego Ekscelencję, Najprzewielebniejszego Jerzego, Biskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego, Prawosławnego Ordynariusza WP – podniósł do godności arcybiskupa.

za: www.orthodox.pl