cerkiew.pl


Miłość chrześcijańska

tłum. Anna Kindziuk, 16 maja 2017

„Do przyjaźni braterskiej zaś miłość”.  (2 P 1,7)

Chrześcijaństwo jest wyrażeniem uniwersalnej, wszechogarniającej miłości. Uczy nas miłować i być dobrym nie tylko względem naszych bliskich, ale też wobec ludzkości; kochać także tych, z którymi nie mamy nic wspólnego, tych, którzy nas nienawidzą. Miłość chrześcijańska nie jest podobna do żadnej innej miłości. Ludzka miłość obejmuje osoby, które pociągają nas jakimiś swoimi cechami, miłość Chrystusowa zaś próbuje znaleźć i ocalić straconego, z daleka śledzi syna marnotrawnego i wychodzi mu na spotkanie, odszukuje trędowatych, wzywa wszystkich odrzuconych.

O przedziwna Miłości Chrystusowa! Oświeć również mnie Twoimi promieniami! W mojej grzesznej ziemskiej miłości jest jeszcze tyle miłości własnej. Bardzo często, mając zamiar kochać innych, w tej miłości tak naprawdę szukam tylko siebie; ale przecież pragnę innego uczucia, chciałbym swoją miłością objąć wszystkich niegodnych, straconych, upadłych braci, tych, od których inni się odwrócili.

Tylko w Tobie jedynym mogę znaleźć tę miłość. Natchnij mnie Twoim Życiodajnym Duchem, olśnij sławą Twego Krzyża, która pomoże mi nosić na sobie cudzy ciężar. Nałóż na mnie Twoje jarzmo, które będzie dla mnie lekkim, ponieważ zniszczy we mnie wszelką miłość własną. Rozszerz granice mojej miłości, tak, abym mógł pojąć całą głębię Twojej miłości i nazwać całą ludzkość swoimi braćmi.

za: Каждый день - подарок Божий. День за днем. Дневник православного священника. Москва Сибирская Благозвонница 2014