cerkiew.pl

24 kwietnia 2018, Anna Czerewacka

Order św. Marii Magdaleny dla autorki „Bieżeństwa”

Aneta Prymaka-Oniszk została odznaczona orderem św. Marii Magdaleny III stopnia na pracę dla dobra Cerkwi.
19 kwietnia 2018, ks. Andrzej Konachowicz

Święto Bułgarii w Lublinie

W Lublinie odbyła się prezentacja albumu „Kolory prawosławia – Bułgaria”.
18 kwietnia 2018, Katarzyna Rabczuk

Ukazał się nowy numer kwartalnika „Istocznik”

Z pomocą Bożą i dzięki zaangażowaniu wielu osób, a także z błogosławieństwa abp Abla ukazał się kolejny numer kwartalnika BMP Diecezji Lubelsko-Chełmskiej "Istocznik".
15 kwietnia 2018, Redakcja cerkiew.pl

Najserdeczniejsze życzenia dla Metropolity Sawy

Dziś Jego Eminencja Metropolita Sawa obchodzi swoje 80 urodziny.
13 kwietnia 2018, ks. Andrzej Konachowicz

Paschalny piątek w Turkowicach

W Piątek Paschy w żeńskim monasterze Opieki Matki Bożej w Turkowicach miały miejsce uroczystości ku czci Ikony Matki Bożej „Życiodajne Źródło”.
12 kwietnia 2018, Adam Matyszczyk

Święto parafialne w Jacznie

Trzeci dzień Paschy Chrystusowej jest dniem parafialnego święta w Jacznie. Tego dnia świątecznej Boskiej Liturgii przewodniczył ks. Aleksander Klimuk z Ostrowa Północnego.
08 kwietnia 2018, Redakcja cerkiew.pl

Życzenia paschalne

Życzymy Wam pełnego duchowej radości przeżywania Świąt Zmartwychwstania Pańskiego...
07 kwietnia 2018, Sławomir Kiryluk

Wielka Sobota i Zwiastowanie w Supraślu.

Ze względu na wczesną Paschę staliśmy się świadkami bardzo rzadkiego zbiegu świąt – Zwiastowanie Najświętszej Bogurodzicy wypadło w Wielką Sobotę.
07 kwietnia 2018,

List Paschalny Świętego Soboru Biskupów

List Paschalny Świętego Soboru Biskupów Świętej Polskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej do Czcigodnego Duchowieństwa, Boga miłujących Mnichów i Mniszek i wszystkich Dzieci Duchowych.
06 kwietnia 2018, Sławomir Kiryluk

Supraśl: zakończono kolejny etap prac budowlanych

Zakończył się kolejny etap prac nad rekonstrukcją głównej cerkwi Supraskiego Monasteru – cerkwi Zwiastowania Bogarodzicy.
<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|