cerkiew.pl

17 lutego 2018, Adrian Kazimiruk

List wielkopostny metropolity Sawy

"W życiu Cerkwi nastał szczególny czas, mający ogromne znaczenie w życiu każdego wiernego prawosławnego. Nastał czas świętej Czterdziesiątnicy, który cechuje modlitwa, post i pokajanie..."
17 lutego 2018, Alina Mikołajczuk

Spotkanie Koła Nr 1 Bractwa św. św. Cyryla i Metodego

11 lutego br. w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku odbyło się kolejne spotkanie Koła Nr 1 Stowarzyszenia Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego.
16 lutego 2018, Sławomir Kiryluk

Święty Chirurg i Łaźnie

Od listopada ubiegłego roku trwa tradycja służenia Liturgii Świętej w cerkwi w Łaźniach, we wsi znajdującej się na terenie monasterskiej parafii w Supraślu.
14 lutego 2018, Patryk Miżołemski

Wieczór kolęd w Dolicach

3 lutego w Dolicach w województwie zachodniopomorskim odbyło się wieczorne spotkanie z kolędą.
13 lutego 2018, Jarosław Charkiewicz

Apostołowie i im równi

Nakładem Wydawnictwa Warszawskiej Metropolii Prawosławnej ukazała się książka Jarosława Charkiewicza „Apostołowie: hagiografia i ikonografia”.
13 lutego 2018, ks. Marek Kiślak

I spotkanie terenowe BMP Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej: Buczyna

11 lutego w Parafii św. Dymitra w Buczynie odbyło się pierwsze terenowe spotkanie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej.
11 lutego 2018, Patryk Miżołemski

Wizyta Biskupa Supraskiego Andrzeja w Stargardzie

W niedzielę 21 stycznia władyka Andrzej przewodniczył św. Liturgii sprawowanej w stargardzkiej cerkwi.
11 lutego 2018, Anna Radziukiewicz i Eugeniusz Czykwin

Kłaniam się im do nóg

11 lutego mija 20 rocznica śmierci Jego Eminencji metropolity Bazylego (Doroszkiewicza).
09 lutego 2018, Sławomir Kiryluk

Zimowe spotkania z cyklu „Supraskie Środy”

Już od ponad trzech miesięcy w Supraślu organizowane są spotkania w ramach cyklu „Supraskie Środy”.
05 lutego 2018, Sławomir Kiryluk

Supraśl: kolejne etapy rekonstrukcji cerkwi Zwiastowania

Trwa kolejny etap prac nad rekonstrukcją głównej cerkwi Supraskiego Monasteru – cerkwi Zwiastowania Bogurodzicy.
<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|