cerkiew.pl

09 marca 2019, tłum. Michał Diemianiuk

Komentarz do czytania Ewangelii na niedzielę seropustną

Pan nas nie zmusza do przebaczania, ponieważ jeśliby zmuszał nas do przebaczania, to takie przebaczanie nie byłoby naszym. To byłoby Boże przebaczenie, a do nas nie miałoby żadnego odniesienia. Pan tylko ostrzega, że jeśli my nie przebaczymy, to i On nam nie przebaczy.
08 marca 2019, o. Konstanty Bondaruk

Niedziela Darowania Win

Nic tak nas nie upodobnia do Boga jak wielkoduszne przebaczenie, gdy ludziom autentycznie winnym oraz naszym krzywdzicielom przebaczymy, jak tego uczył nas Chrystus, mówiąc, że „komu mało się przebacza, ten mało miłuje” (homilia na niedzielę Seropustną, 10 marca).
07 marca 2019, tłum. Gabriel Szymczak

Istnienie Boga

W udowadnianiu istnienia Boga jest pewien paradoks. Jeśli usilnie próbujemy udowodnić, że Bóg istnieje, w rzeczywistości nie myślimy o Bogu, ponieważ Bóg nie jest materialną rzeczywistością, którą można udowodnić lub jej zaprzeczyć. Bóg jest rzeczywistością metafizyczną; możemy tylko czuć i żyć egzystencją Boga.
06 marca 2019, tłum. Joachim Jelisiejew

Radość i przygotowanie do Wielkiego Postu

Rozważania metropolity Antoniego Blooma.
05 marca 2019,

Wszechnica: Na rozdrożu - powrót z bieżeństwa i życie w II RP

Temat powrotu prawosławnych Białorusinów z bieżeństwa przedstawił pan Doroteusz Fionik.
05 marca 2019, tłum. Gabriel Szymczak

"Jeśli kto przychodzi do Mnie a nie ma w nienawiści swego ojca..."

Czy naprawdę jesteśmy wezwani do nienawiści?
03 marca 2019, tłum. Gabriel Szymczak

Poszczę, modlę się, żałuję – lecz gdzie jest odnowa?

Powinniśmy pamiętać, że musimy uczyć się życzliwości i starać się nie tylko ze względu na post i modlitwę, ale by być miłosiernym, serdecznym i przyjaznym, zobaczyć żywych i wrażliwych ludzi, tęskniących za miłym słowem, szczerym uśmiechem lub współczuciem.
02 marca 2019, tłum. Michał Diemianiuk

Pouczenie w niedzielę mięsopustną. O drugim przyjściu Chrystusa

Na sądzie Chrystusowym potrzebne będzie do usprawiedliwienia miłosierdzie, jako czynne wyrażenie miłości, i zasłuży na zmiłowanie tylko miłosierdzie, jako doświadczalny dowód miłości.
01 marca 2019, o. Konstanty Bondaruk

Sąd Ostateczny

Nawet rozum i sumienie podpowiadają nam, że bez ostatecznego osądu, rozrachunku i podsumowania idea, sprawiedliwości byłaby fikcją i nawet moralność nie miałaby znaczenia (homilia w niedzielę Mięsopustną, 3 marca 2019 r.).
27 lutego 2019, tłum. Gabriel Szymczak

O postrzeganiu Bożej chwały w innych

Jeśli nie będę starał się być uprzejmy, nie zauważę dobroci u innych. Jeśli nie będę starał się być hojny, nie dostrzegę wielkoduszności.
|<  <  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13    >  >>  >|