cerkiew.pl

04 lutego 2020, tłum. Klaudia Ambrożewicz

Polegać na Bogu

Pouczenia archimandryty Andrzeja (Konanosa)
03 lutego 2020, tłum. Michał Diemianiuk

Pouczenia moralne świętego Maksyma Greka

21 stycznia/3 lutego Cerkiew wspomina pamięć świętego mnicha Maksyma Greka (zm. 1556) - ascety, kaznodziei, tłumacza, duchowego pisarza. I dzisiaj jego słowa i pouczenia wybrzmiewają poprzez stulecia, nie tracąc dla nas swojej aktualności i siły.
02 lutego 2020, tłum. Gabriel Szymczak

Cerkiew to nie wycieczkowiec, lecz okręt wojenny

Istnieje tak wiele wersji chrześcijaństwa. Dlaczego więc ktoś miałby chcieć przyłączyć się do Wiary, która tak wiele wymaga?
01 lutego 2020, tłum. Justyna Pikutin

Pozwólcie Bogu dokończyć to, co zaczął

Jeśli Bóg chce, Bóg tworzy, Bóg daje - zdarza się cud i wszystko wychodzi. Zaufanie - oto czym jest prawdziwa wiara w Chrystusa.
31 stycznia 2020, tłum. Gabriel Szymczak

Piątki z Modlitwą Pańską - "Nie wódź nas na pokuszenie..."

Szósta część rozważań o. Lawrence Farleya
30 stycznia 2020, wyb. Justyna Jakubowska

Czwartki z o. Schmemannem #4

Bizancjum. O tragedii Kościoła bizantyjskiego.
29 stycznia 2020, tłum. Gabriel Szymczak

Esencja prawosławia

Według Świętych Ojców, jedność trzech Hipostaz w jednej Istocie wskazuje na jeden z głównych celów życia chrześcijańskiego: jedność z Bogiem i innymi ludźmi w miłości pełnej łaski.
Czy istnieje między nami taka jedność w miłości?
27 stycznia 2020, tłum. Gabriel Szymczak

Dzieląc się prawosławiem

Jeśli chcemy dzielić się prawdą wiary prawosławnej i Chrystusem, który jest Jej głową, musimy dawać świadectwo miłości Chrystusa kochając wszystkich.
27 stycznia 2020, tłum. Michał Diemianiuk

Pouczenia świętego mnicha Gabriela (Urgebadze)

Starzec Gabriel (Urgebadze). Człowiek napełniony miłością. Całe swoje życie w ukryciu przed ludźmi czynił dobro i cuda, starał się ukryć swoją mądrość i poprzez szaleństwo dla Chrystusa poniżał siebie przed ludźmi. Jednak ci, którzy go otaczali czuli obfitość łaski Bożej w nim i przychodzili do niego po modlitwę i poradę
26 stycznia 2020, tłum. Gabriel Szymczak

Pierwszy krok w prawosławiu

Pierwszym etapem prawosławnego życia chrześcijańskiego jest zrozumienie, że całe życie jest życiem w pokucie - jednak kiedy rozpoczniemy trudne dzieło pokuty, nie będziemy sami. Bóg wykona większość pracy.
|<  <  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13    >  >>  >|