cerkiew.pl

30 grudnia 2019, tłum. Gabriel Szymczak

Ustanawiając dobry początek

„Ustanowienie dobrego początku” to patrzenie na Boga i krok po kroku kierowanie swego życia ku Niemu - ku źródłu życia, będącemu jedynie w Nim.
29 grudnia 2019, tłum. Gabriel Szymczak

Przygotowanie do ukazania się w chwale z Chrystusem

Boże Narodzenie to uczta, wielkie święto. Jest to celebracja naszego zbawienia w Bogu-Człowieku, Jezusie Chrystusie, który w sobie zjednoczył człowieczeństwo i Boskość, który przenosi nas ze śmierci do nieśmiertelności.
28 grudnia 2019, przygotował Michał Diemianiuk

Tłumaczenie wybranej hymnografii Niedzieli Praojców

"Przyjdźcie, miłośnicy świąt, w psalmach wysławmy zgromadzenie praojców".
27 grudnia 2019, tłum. Gabriel Szymczak

Piątki z Modlitwą Pańską - "Ojcze nasz, który jesteś w niebiosach"

Druga część rozważań o. Lawrence Farleya
26 grudnia 2019, tłum. Gabriel Szymczak

Ostatnie Boże Narodzenie

Chrystus jest Alfą i Omegą, Początkiem i Końcem. Jeśli jest On naprawdę obecny podczas tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia, to jest to ostatnie Boże Narodzenie – i jednocześnie pierwsze Boże Narodzenie.
25 grudnia 2019, tłum. Gabriel Szymczak

Szokująca, święta i pokorna miłość do całego świata

Homilia o. Philipa LeMastersa na dzień Bożego Narodzenia
25 grudnia 2019, o. Marek Ławreszuk

Szach mat Filareta, czyli czego nie uwzględniają kanony

O. Marek Ławreszuk o sytuacji Cerkwi w Ukrainie
24 grudnia 2019, tłum. Justyna Pikutin

Dziecięca radość Bożego Narodzenia

Każde święto niesie swoją szczególną radość, inną niż pozostałe i odmiennie przeżywaną. A radość Bożego Narodzenia jest zdolna przebić się do najbardziej zamkniętego serca i je ożywić.
23 grudnia 2019, tłum. Gabriel Szymczak

O Opatrzności i złu

My, chrześcijanie, wierzymy w Bożą Opatrzność: twierdzimy, że wszystko jest częścią tajemniczego i pięknego planu Boga, który obejmuje zarówno wspaniałe wydarzenia w historii świata, jak i życie indywidualne, wasze i moje.
22 grudnia 2019, tłum. Gabriel Szymczak

Zwolnić dla tego, co niezbędne

O. Roman Braga, który - jak mówił - nauczył się modlić siedząc dwa lata w izolatce w więzieniu za czasów Ceauşescu, wzywał ludzi do zwolnienia tempa. „Bóg chce z nami rozmawiać” - mawiał.
|<  <  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12    >  >>  >|