Cerkiew.pl
cerkiew.pl

08 kwietnia 2018, tłum. ks. Henryk Paprocki

Synaksarion Świętej Wielkiej Niedzieli Paschy

Anioł zapytał niewiastę: "Dlaczego płaczesz? Kogo szukasz? – Szukacie Jezusa Nazarejczyka, ukrzyżowanego? On powstał, nie ma Go tutaj." Chrystus Zmartwychwstał!
07 kwietnia 2018, tłum. Michał Diemianiuk

Pascha. Zmartwychwstanie Chrystusa

Wśród świąt ku czci Pana, Święto Paschy zajmuje centralne miejsce, a wśród wszystkich świąt chrześcijańskich „na tyle przewyższa wszystkie uroczystości, nawet Chrystusowe i ku czci Chrystusa dokonywane, na ile słońce przewyższa gwiazdy”.
06 kwietnia 2018, tłum. ks. Henryk Paprocki

Synaksarion Świętej Wielkiej Soboty

"W Świętą Wielką Sobotę świętujemy pogrzeb Bożego ciała i zstąpienie Pana Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa do otchłani, dzięki czemu rodzaj nasz, wezwany ze zniszczalności, przeszedł do życia wiecznego."
05 kwietnia 2018, tłum. Michał Diemianiuk

Poemat o cierpieniach Zbawiciela

Lękam się opowiedzieć i dotknąć językiem moim /
Tego strasznego opowiadania o Zbawicielu, /
Gdyż zaiste strasznie jest wygłosić to wszystko. /
Pan nasz wydany był dzisiaj w ręce grzeszników!
05 kwietnia 2018, ks. Jerzy Tofiluk

Treść nabożeństwa "Płacz Bogurodzicy"

„[...] słowa Przenajświętszej Bogurodzicy zapisane w tym kanonie nie są skażone nawet najmniejszym narzekaniem, nie wyrażają rozpaczy, nie brzmi w nich utrata nadziei. Wręcz odwrotnie są one wyrazem pokory i całkowitego zawierzenia Bogu i Jego woli."
05 kwietnia 2018, tłum. ks. Henryk Paprocki

Synaksarion Świętego Wielkiego Piątku. Wspomnienie Świętych Zbawczych Mąk Pana Naszego Jezusa Chrystusa

"W Święty Wielki Piątek wspominamy święte, zbawcze i budzące bojaźń Męki Pana i Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, które On dobrowolnie przecierpiał za nas."
04 kwietnia 2018, tłum. ks. Henryk Paprocki

Synaksarion Świętego Wielkiego Czwartku. Wspomnienie Tajemnej Wieczerzy

"Święci ojcowie wszystko mądrze urządzili, przejmując od świętych apostołów oraz świętych Bożych Ewangelii nakazali nam w Święty Wielki Czwartek wspominać cztery wydarzenia: Boskie umycie nóg, Tajemną Wieczerzę i ustanowienie Świętych Tajemnic, niezwykłą modlitwę i w końcu zdradę."
03 kwietnia 2018, tłum. ks. Henryk Paprocki

Synaksarion Świętej Wielkiej Środy

"W Świętą Wielką Środę teoforyczni ojcowie nakazali wspominać kobietę nierządnicę, która namaściła Pana mirrą, bowiem było to niedługo przed zbawczymi Mękami. W tym celu ustanowiono właśnie teraz jej wspomnienie, aby według słowa Zbawiciela, wszędzie i wszystkim był głoszony jej odważny uczynek."
02 kwietnia 2018, tłum. ks. Henryk Paprocki

Synaksarion Świętego Wielkiego Wtorku

"Przeto dla pouczenia teoforyczni ojcowie postanowili właśnie tutaj umieścić przypowieść o dziesięciu dziewicach, pouczającą nas, abyśmy zawsze czuwali i byli gotowi na spotkanie prawdziwego Oblubieńca dobrymi uczynkami, zwłaszcza jałmużną, gdyż nie znany jest dzień i godzina śmierci."
01 kwietnia 2018, tłum. ks. Henryk Paprocki

Synaksarion Świętego Wielkiego Poniedziałku

"W Święty Wielki Poniedziałek wspominamy błogosławionego Pięknego Józefa i uschłe drzewo figowe, gdyż od niego zaczyna się Tydzień Świętych Cierpień Pana naszego Jezusa Chrystusa, czego praobrazem jest przede wszystkim Józef."
<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|
Error: Zapytanie niepoprawne
-->