cerkiew.pl

07 listopada 2016, tłum. Anna Jawdosiuk-Małek

O ile lepiej jest uczyć życiem, niż słowami - pouczenia serbskiego starca Tadeja

6 /19 października 1914 roku urodził się słynny serbski duchowny, jeden z najbardziej szanowanych starców Serbskiej Cerkwi Prawosławnej XX wieku. Archimandryta Tadej otrzymał dary nieustannej modlitwy, pokory, miłości, widzenia przyszłości i duchowej roztropności. Publikujemy fragmenty z książki "Archimandryta Tadej Witownicki".
05 listopada 2016, tłum. Dominika Kovačević

Chrześcijaństwo w zderzeniu z cierpieniami i śmiercią – metropolita Aleppo Paweł (Jazidżi)

Przedstawiamy Państwu kazanie metropolity Aleppo Pawła (Jazidżiego) dotyczące perykopy z Ewangelii św. Łukasza (8, 41-55). Tekst zarówno odpowiada treści tej soboty wg starego stylu (Sobota Św. Dymitra – dzień modlitw za zmarłych), jak i jutrzejszej niedzieli wg nowego stylu (kiedy czytana jest ta Ewangelia).
02 listopada 2016, tłum. Karion Szeszko

Zbawiciel jest z nami

Zapraszamy do lektury kolejnego komentarza do Pisma Świętego z cyklu "Każdy dzień - prezentem od Boga", który mówi o ufności w pomoc Boga w trudnych momentach życiowych.
27 października 2016, tłum. Karion Szeszko

Żeby nic nie przepadło

Zapraszamy do lektury kolejnego komentarza do Pisma Świętego z cyklu "Każdy dzień - prezentem od Boga": Czy nie jest dziwnym fakt, że Ten, który tak łatwo mógł nakarmić pięć tysięcy ludzi pięcioma chlebami, martwił się o zachowanie pozostałych okruchów? Lecz jeśli nawet mamy wszystkiego w
dostatku, nic nie powinno być zgubione.
26 października 2016, Magdalena Nazaruk

Z perspektywy duszy: poezja Petra Murianki

W ramach cyklu artykułów o poezji i o miejscu sztuki w Cerkwi prezentujemy twórczość Petra Murianki.
23 października 2016, tłum. Anna Kindziuk

Widzieliśmy… – na czym opiera się chrześcijańska wiara?

Przedstawiamy Państwu refleksję dotyczącej chrześcijańskiej wiary – że, wbrew pozorom, nie jest to jakaś idea czy wyobrażenie, lecz konkretne doświadczenie. Autorem tekstu jest amerykański duchowny prawosławny, o. Stephen Freeman – publikuje swoje teksty w Internecie, a także czasem prowadzi audycje w Ancient Faith Radio.
23 października 2016, tłum. Anna Dyjakowska

Najlepszy błąd

Zachęcamy do lektury artykułu metropolity Mesogaii i Lavreotiki Nikolaosa, który porusza temat aborcji, obecny ostatnio w debacie publicznej, a także inne kwestie związane z bioetyką.
22 października 2016, tłum. Dominika Kovačević

„Nie smućcie się jak ci, którzy nie mają nadziei” – dlaczego Bóg dopuszcza śmierć?

W Sobotę św. Dymitra (nowy styl), kiedy szczególnie modlimy się za zmarłych, przedstawiamy refleksję metropolity Limassol Atanazego wychodzącą od tytułowego pytania: dlaczego Bóg dopuszcza śmierć?
19 października 2016, tłum. Justyna Pikutin

Boże obietnice

Zapraszamy do lektury kolejnego komentarza do Pisma Świętego z cyklu "Każdy dzień - prezentem od Boga", który odnosi się do problemu niedoskonałości naszej wiary.
16 października 2016, tłum. Anna Kindziuk

Odkrywając święty czas

Przedstawiamy Państwu refleksję amerykańskiej prawosławnej dziennikarki Melindy Johnson na temat czasu w cerkwi. To rozmyślanie nad tym, czym jest przebywanie w świątyni, zwłaszcza na nabożeństwie.
|<  <<  <  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38    >  >>  >|
Error: Zapytanie niepoprawne
-->