cerkiew.pl

06 września 2020, Dominika Kovačević

Boska Liturgia jako Królestwo Boże na ziemi

Spojrzenie na Boską Liturgię z perspektywy antiocheńskiej
05 września 2020, tłum. Gabriel Szymczak

Naśladując Bogurodzicę

Ilu z nas dzisiaj może naśladować jej przykład i powiedzieć Bogu: „Oto ja, sługa Pański"? Ilu z nas w ogóle rozumie, że Bóg wzywa również nas do służenia Mu w wyjątkowy sposób?
04 września 2020, tłum. Gabriel Szymczak

To, co ważne

Rozważania o. Tryfona, igumena monasteru Miłosiernego Zbawiciela (Vashon Island, Washington), o miłości, przebaczeniu i nastawieniu do świata
03 września 2020, tłum. Gabriel Szymczak

Prawda - chrześcijańska odpowiedź na niegodziwość i szyderstwo

Chrześcijanie są wezwani do okazywania swojej aktywnej obecności w Kościele. Prawda jest zachowana w komunii miłości.
02 września 2020, tłum. Gabriel Szymczak

Nieporządek współczesnego świata

Współczesny świat to triumf ludzkiego intelektu i woli. Jest to poddanie natury sile porządku. Nasze życie będzie lepsze, jeśli tylko opanujemy bałagan. Ale tak się nie stanie - nigdy.
01 września 2020, tłum. Gabriel Szymczak

Odkryć skarb wiary

Autentyczne życie w Chrystusie pomaga odkryć życie o ostatecznym sensie i celu. Życie pełne nadziei i siły. Życie w radości i pokoju. Życie w Boskiej miłości i bogatej wspólnocie. Życie w wiecznej chwale.
31 sierpnia 2020, tłum. Joachim Jelisiejew

Modlitwa Bartymeusza

Jak często zdarza się, że gdy po wielu latach szukania i samotnej walki nagle wołamy do Boga, wiele głosów, zewnętrznych i wewnętrznych, próbuje przerwać naszą modlitwę. Lecz im silniejszy opór, tym bardziej oczywiste, że pomoc jest bardzo blisko.
30 sierpnia 2020, tłum. Michał Demianiuk

Mnich i misja - część 2

Każdy monaster jest prawdziwą oazą w bezwodnej pustyni prawdziwego życia, szczególnie współczesnego życia…
29 sierpnia 2020, tłum. Michał Diemianiuk

Mnich i misja - część 1

Jawi się czy nie jawi mnich samym swoim przykładem heroldem wieczności? drogowskazem ku Niebu? kaznodzieją i misjonarzem?
28 sierpnia 2020, tłum. Gabriel Szymczak

O przebaczeniu

Musimy nauczyć się robić dwie rzeczy, zbliżać się do innych i prosić ich o przebaczenie, a także przyjmować innych z wielkodusznością, kiedy oni przychodzą do nas.
<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|