cerkiew.pl

13 kwietnia 2018, tłum. ks. Henryk Paprocki

Synaksarion II Niedzieli po Święcie Paschy. O Tomaszu

A Chrystus mówi do niego: "Uwierzyłeś dlatego, że Mnie zobaczyłeś, błogosławieni, którzy nie widzieli i uwierzyli."
11 kwietnia 2018, tłum. ks. Henryk Paprocki

Synaksarion Piątku Paschalnego Tygodnia. Poświęcenie świątyni zwanej "Życiodajne Źródło"

"Jakiż język opowie wszystko, co woda ta dokonała i dokonuje do dzisiaj? A te cuda, które sami w swoim czasie widzieliśmy, przewyższają ilością krople deszczu, gwiazdy i liście."
11 kwietnia 2018, oprac. Elżbieta Dulko

Artos

Jaka jest jego historia? Co symbolizuje? Dlaczego go spożywamy? Jak się go przygotowuje?
09 kwietnia 2018, tłum. ks. Remigiusz Sosnowy

Homilia paschalna św. Justyna, archimandryty monasteru Ćelije

Człowiek skazał Boga na śmierć; przez Swe Zmartwychwstanie, Bóg skazał człowieka na nieśmiertelność
08 kwietnia 2018, tłum. ks. Henryk Paprocki

Synaksarion Świętej Wielkiej Niedzieli Paschy

Anioł zapytał niewiastę: "Dlaczego płaczesz? Kogo szukasz? – Szukacie Jezusa Nazarejczyka, ukrzyżowanego? On powstał, nie ma Go tutaj." Chrystus Zmartwychwstał!
07 kwietnia 2018, tłum. Michał Diemianiuk

Pascha. Zmartwychwstanie Chrystusa

Wśród świąt ku czci Pana, Święto Paschy zajmuje centralne miejsce, a wśród wszystkich świąt chrześcijańskich „na tyle przewyższa wszystkie uroczystości, nawet Chrystusowe i ku czci Chrystusa dokonywane, na ile słońce przewyższa gwiazdy”.
06 kwietnia 2018, tłum. ks. Henryk Paprocki

Synaksarion Świętej Wielkiej Soboty

"W Świętą Wielką Sobotę świętujemy pogrzeb Bożego ciała i zstąpienie Pana Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa do otchłani, dzięki czemu rodzaj nasz, wezwany ze zniszczalności, przeszedł do życia wiecznego."
05 kwietnia 2018, tłum. Michał Diemianiuk

Poemat o cierpieniach Zbawiciela

Lękam się opowiedzieć i dotknąć językiem moim /
Tego strasznego opowiadania o Zbawicielu, /
Gdyż zaiste strasznie jest wygłosić to wszystko. /
Pan nasz wydany był dzisiaj w ręce grzeszników!
05 kwietnia 2018, ks. Jerzy Tofiluk

Treść nabożeństwa "Płacz Bogurodzicy"

„[...] słowa Przenajświętszej Bogurodzicy zapisane w tym kanonie nie są skażone nawet najmniejszym narzekaniem, nie wyrażają rozpaczy, nie brzmi w nich utrata nadziei. Wręcz odwrotnie są one wyrazem pokory i całkowitego zawierzenia Bogu i Jego woli."
05 kwietnia 2018, tłum. ks. Henryk Paprocki

Synaksarion Świętego Wielkiego Piątku. Wspomnienie Świętych Zbawczych Mąk Pana Naszego Jezusa Chrystusa

"W Święty Wielki Piątek wspominamy święte, zbawcze i budzące bojaźń Męki Pana i Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, które On dobrowolnie przecierpiał za nas."
|<  <  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15    >  >>  >|
Error: Zapytanie niepoprawne
-->