cerkiew.pl

Aktualności

13 marca 2019, ks. Mariusz Synak

Jaka powinna być spowiedź?

Ks. Mariusz Synak przedstawia fragment tekstu o. Aleksandra Jelczaninowa na temat spowiedzi.
12 marca 2019, tłum. Gabriel Szymczak

W sercu Wielkiego Postu

Gdyby tylko to wszystko było takie proste! Gdyby istnieli tylko źli ludzie gdzieś podstępnie popełniający złe uczynki, trzeba byłoby tylko oddzielić ich od reszty z nas i zniszczyć. Ale linia dzieląca dobro i zło przecina serce każdego człowieka. A kto chce zniszczyć kawałek swojego własnego serca? - A. Sołżenicyn
11 marca 2019, Tamara Samsonowicz

"Bliny Prawosławne" w Bydgoszczy

Koncert organizowany przez Urząd Miasta Bydgoszczy, parafię św. Mikołaja w Bydgoszczy, Bydgoską Szkołę Wyższą i Stowarzyszenie "Teatr na Barce" odbył się już po raz 12.
11 marca 2019, tłum. Gabriel Szymczak

Co czynić z wrogami i złymi ludźmi?

Chrystus używa metafory: Boża miłość jest jak deszcz padający równo na pszenicę i chwasty; albo jak słońce świecące na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. To nie znaczy, że Bóg nie odróżnia sprawiedliwych od niesprawiedliwych; ale tak długo, jak dana osoba żyje, istnieje możliwość pokuty i nawrócenia.
10 marca 2019, Wadim Sztemburski

Sahryń - „panichida” na grobach pomordowanych mieszkańców

Dzień 10 marca każdego roku jest tragiczną datą męczeństwa autochtonów Chełmszczyzny, mieszkańców Sahrynia.
10 marca 2019,

List wielkopostny metropolity Sawy

Otwórz mi drzwi pokuty, Dawco Życia…
10 marca 2019, ks. Jerzy Łukaszewicz

40 dzień po śmierci ks. mitrata Wincentego Pugacewicza

W sobotę 9 marca w cerkwi pw. św. św. Równych Apostołom Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej, w 40. dzień po śmierci ks. mitrata Wincentego Pugacewicza, wzniesiona została modlitwa za spokój jego duszy.
09 marca 2019, tłum. Michał Diemianiuk

Komentarz do czytania Ewangelii na niedzielę seropustną

Pan nas nie zmusza do przebaczania, ponieważ jeśliby zmuszał nas do przebaczania, to takie przebaczanie nie byłoby naszym. To byłoby Boże przebaczenie, a do nas nie miałoby żadnego odniesienia. Pan tylko ostrzega, że jeśli my nie przebaczymy, to i On nam nie przebaczy.
08 marca 2019, o. Konstanty Bondaruk

Niedziela Darowania Win

Nic tak nas nie upodobnia do Boga jak wielkoduszne przebaczenie, gdy ludziom autentycznie winnym oraz naszym krzywdzicielom przebaczymy, jak tego uczył nas Chrystus, mówiąc, że „komu mało się przebacza, ten mało miłuje” (homilia na niedzielę Seropustną, 10 marca).
08 marca 2019, ks. Jerzy Łukaszewicz

Lublin – Ambasador Peru w lubelskiej katedrze

7 marca w godzinach popołudniowych przebywający w Lublinie Ambasador Peru Alberto Efraín Salas Barahona odwiedził Ordynariusza Prawosławnej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej
<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|